Byombudet er et uavhengig kontrollorgan som er underlagt bystyret. Byombudet skal påse at det ikke blir gjort feil eller urett mot den enkelte innbygger i den kommunale forvaltningen. 

Byombudet har ansvar for å:   

  • informere publikum om kommunal saksbehandling og klageordninger, og kan hjelpe til med utforming av klager.
  • ha et spesielt fokus på eldre, særlig pleietrengende, barn og unge.
  • ivareta en egen tilsynsordning for kommunens tjenester til personer med utviklingshemming og nedsatt funksjonsevne.
  • rapportere om feil eller mangler til bystyret.

  • Gi råd, veiledning og bistand ved klager.
  • Gi informasjon om kommunal saksgang og klageordninger.
  • Påpeke feil eller mangler ved saksbehandlingen.
  • Bistå om du opplever deg dårlig behandlet av kommunens administrasjon.

  • Byombud Erik Dahl
  • Rådgiver Vigdis Bøe

E-post: Byombudet@bergen.kommune.no, telefon: 55 56 64 04

Se kontaktinformasjon og oversikt over ansatte