Du kan kontakte pasient- og brukerombudet hvis du er misfornøyd med hjelpen du har fått på sykehus eller av kommunal helse- og omsorgstjeneste, eller om du ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. 

Du kan kontakte pasient- og brukerombudet hvis du er misfornøyd med hjelpen du har fått på sykehus eller kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Ta også kontakt hvis du ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Ombudet kan informere om rettigheter, og hjelpe deg med å klage.

Her finner du kontaktinfo til pasient- og brukerombudet.
Du kan henvende deg anonymt hvis du ønsker det. Ombudet gir deg råd om hva du bør gjøre, men du avgjør selv om du vil gå videre med saken din.

Arbeidsområdet til pasient- og brukerombudet er statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Det er gratis å henvende seg til pasient- og brukerombudet.

Pasient- og brukerombudet avgjør selv om henvendelsen din gir tilstrekkelig grunn til å ta saken opp til behandling.

Hvis ombudet velger å ikke gjøre noe med saken, skal du få en kort begrunnelse for hvorfor.

Se blant annet psykisk helsevernloven § 4-5 og pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8.

Lover