Gå tilbake til:
Du er her:
Profilmanual Bergen kommun

Bergen kommunes profilmanual inneholder blant annet regler for bruk av logo og skrifttyper, retningslinjer for nettsider og trykksaker. Fra manualen kan du også finne varianter av kommunens logo.

Profilmanual for Bergen kommune

Profilhåndbok med utvidet utvalg av logoer og retningslinjer for bruk, farger, fonter samt maler og retningslinjer for powerpoint, infoskjermer, brev, trykksaker, skilt m.m.

 

Retningslinjer for bruk av logo

Bergen kommunes logo består av logoelement og navnetrekk i et fast definert, innbyrdes forhold, og skal kun brukes i sin helhet. Logoen er Bergen kommunes eiendom og kan ikke endres. Størrelsesforholdet mellom elementene må ikke endres. Bruk aldri kopier og logoer fra andre trykksaker. Logoen skal ikke spres videre til andre.

Bergen kommunes logo skal kun brukes av avdelinger, bydeler eller bedrifter i Bergen kommune, eller tiltak der Bergen kommune er medarrangør. All annen bruk skal skje i samråd med Seksjon informasjon.

Logoen skal ikke benyttes til kommersiell bruk.

Skal logo benyttes i forbindelse med film, reklame, annonser, profileringsmateriell, webannonsering eller lignende, skal Seksjon informasjon godkjenne og se gjennom på forhånd hvordan logoen benyttes.

Alle kommunens virksomheter skal markere tilhørighet til kommunen ved bruk av kommunens logo og grafiske profil på alle sine trykksaker, også digitalt.

Logoens font er forbeholdt logoen alene, og skal ikke benyttes i noen annen sammenheng. Det er ikke mulig å få tilsendt fonten til bruk.

Last ned hovedvarianter av logoen

Anbefalt logo

Bergen kommunes hovedlogo har midtstilt navnetrekk under logoelementet (norsk og engelsk). Dette er hovedvarianten av logoen og den som først og fremst ønskes brukt. Skriften på teksten er svart. Logoen ønskes fortrinnsvis brukt på hvit bakgrunn og kalles Logo Høyde.

Alternativ logo

Bergen kommunes hovedlogo har midtstilt navnetrekk under logoelementet (norsk og engelsk). Dette er hovedvarianten av logoen og den som først og fremst ønskes brukt. Skriften på teksten er svart. Logoen ønskes fortrinnsvis brukt på hvit bakgrunn og kalles Logo Høyde.

Logo med navnetrekk til høyre for logoelementet (norsk og engelsk) brukes der hovedlogoen ikke fungerer på aktuell flate. Logoen kalles Logo Bredde.

LAST NED

 

 

 

Last ned andre varianter av logo

Andre filtyper og logovarianter er tilgjengelig gjennom profilmanualen. Vi anbefaler at farget logo med svart tekst brukes, men der bruksflatene ikke tillater dette, er følgende varianter tilgjengelig:

  • Logo med hvit skrift
  • Logo i svart-hvitt
  • Logo i grått
  • Negativ logo på mørk bakgrunn

Åpne manualen og last direkte ned fra kapittel 1.

Kontakt

Alle henvendelser som gjelder bruk av Bergen kommunes logo skal rettes til Seksjon informasjon.

Kontakt oss på e-post:
redaksjonen@bergen.kommune.no.

Spesifiser bruksområde og behov i e-posten.