Profilmanual

Med en felles og enhetlig profil sikrer vi at mottakerne raskt gjenkjenner kommunen som avsender. Bergen kommunes profilmanual inneholder regler for bruk av logo, skrifttyper, profilelement og farger i kommunens hovedkanaler, samt logobank og en rikholdig verktøykasse med maler. 

Profilhåndbok med utvidet utvalg av logoer og retningslinjer for bruk, farger, fonter samt maler og retningslinjer for powerpoint, infoskjermer, brev, annonser, trykksaker, skilt m.m.

Last ned profilmanual for Bergen kommune 2023

 

Logoens utforming

Bergen kommunes logo består av logoelement og navnetrekk i et fast definert, innbyrdes forhold, og skal kun brukes i sin helhet. Logoen er Bergen kommunes eiendom og kan ikke endres. Størrelsesforholdet mellom elementene må ikke endres. Bruk aldri kopier og logoer fra andre trykksaker. Logoen skal ikke spres videre til andre.

Logoens font er forbeholdt logoen alene, og skal ikke benyttes i noen annen sammenheng. Det er ikke mulig å få tilsendt fonten til bruk.

Plassering av logo

Følg alltid retningslinjer for plassering av logo som er beskrevet i profilmanualen. Hovedlogoen i farger skal fortrinnsvis plasseres på hvit bakgrunn, og aldri på rød eller gullfarget bakgrunn. 

Hvem skal bruke logoen?

Bergen kommunes logo skal kun brukes av avdelinger, bydeler eller bedrifter i Bergen kommune, eller tiltak der Bergen kommune er medarrangør. All annen bruk skal skje i samråd med Seksjon kommunikasjon.

Logoen skal ikke benyttes til kommersiell bruk.

Skal logo benyttes i forbindelse med film, reklame, annonser, profileringsmateriell, webannonsering eller lignende, skal Seksjon kommunikasjon godkjenne og se gjennom på forhånd hvordan logoen benyttes.

Alle kommunens virksomheter skal markere tilhørighet til kommunen ved bruk av kommunens logo og grafiske profil på alle sine trykksaker, også digitalt.

 

Anbefalt logo

Bergen kommunes hovedlogo har midtstilt navnetrekk under logoelementet (norsk og engelsk). Dette er hovedvarianten av logoen og den som først og fremst ønskes brukt. Skriften på teksten er svart. Logoen ønskes fortrinnsvis brukt på hvit bakgrunn og kalles Logo Høyde.

Alternativ logo

Bergen kommunes hovedlogo har midtstilt navnetrekk under logoelementet (norsk og engelsk). Dette er hovedvarianten av logoen og den som først og fremst ønskes brukt. Skriften på teksten er svart. Logoen ønskes fortrinnsvis brukt på hvit bakgrunn og kalles Logo Høyde.

Logo med navnetrekk til høyre for logoelementet (norsk og engelsk) brukes der hovedlogoen ikke fungerer på aktuell flate. Logoen kalles Logo Bredde.

LAST NED
Anbefalt logo norsk (PNG - RGB)
Anbefalt logo norsk (AI - CMYK)
Alternativ logo norsk (PNG - RGB)
Alternativ logo norsk (AI - CMYK)

Anbefalt logo engelsk (PNG - RGB)
Anbefalt logo engelsk (AI - CMYK)
Alternativ logo engelsk (PNG - RGB)
Alternativ logo engelsk (AI - CMYK)

 

Andre filtyper og logovarianter er tilgjengelig gjennom profilmanualen. Vi anbefaler at farget logo med svart tekst brukes, men der bruksflatene ikke tillater dette, er følgende varianter tilgjengelig:

  • Farget logo med hvit skrift
  • Logo i svart-hvitt
  • Logo i grått
  • Negativ logo på mørk bakgrunn

Åpne manualen og last direkte ned fra kapittel 1.

Alle henvendelser som gjelder bruk av Bergen kommunes logo skal rettes til Seksjon kommunikasjon.

Kontakt oss på e-post:
redaksjonen@bergen.kommune.no.

Spesifiser bruksområde og behov i e-posten.

Det finnes to ulike maler for powerpointpresentasjoner, en med norsk logo og en med engelsk. 

Logo og forside
Kommunens logo skal være synlig minst en gang i presentasjonen. Men det er valgfritt om du vil starte med stor Logo Høyde eller en bildeside eller annen illustrasjon. På tekstsider viser Logo Bredde nederst til venstre på flaten. Det er ikke anledning til å utvikle egne varianter der logoen plasseres på andre måter. 

Slik bruker du farger og maler 
Fargepaletten i profilen er lagt inn i malen, men begrens helst til en eller to farger innenfor samme presentasjon. I malen finner du også forslag til variasjon av sidemaler som er i tråd med kommunens profil. Bruk gjerne bilder over hele flaten, det gir et rent og ryddig uttrykk. For å få opp ulike malsider, velg “Sett inn” og så pilen ved “Nytt lysbilde” oppe til venstre. Se veileder på Allmenningen for flere tips om hvordan du kan bruke malen.