Språkprofilen til Bergen kommune skal hjelpe kommunens ansatte å skrive klare og gode tekster. Bruk språkprofilen i hele skriveprosessen, fra planlegging av teksten til den siste kvalitetssikringen. 

Klart språk og rettskriving

Seksjon kommunikasjon har laget et nettkurs i klart språk, rettskriving og skrive for nett for ansatte i Bergen kommune. Kurset består av tre moduler, der hver av disse har en test deg selv-del med en rekke  øvingsoppgaver.
Klart språk og rettskriving i Bergen kommune

Den gylne pennen

“Den gylne pennen” er et grunnkurs som gir en innføring i de viktigste klarspråkteknikkene. I kurset møter vi innbyggere i ulike situasjoner der de mottar tekster fra det offentlige. En fagperson veileder og forklarer gjennom forelesninger og eksempler.
Den gylne pennen

Nynorsk

I dette nettkurset får du verktøy som gjer deg tryggare på å bruke nynorsk i arbeidskvardagen. Kurset egner seg for alle tilsette i det offentlege.
Oj, på nynorsk! - eit innføringskurs

Kommaregler

Riktig tegnsetting er en viktig del av det å bruke et klart språk. Likevel er det ikke mange av oss som behersker kommareglene til fingerspissene. Denne uhøytidelige komma-quizen bidrar til å rette litt på det.
Klart språk - kommaquiz

Seksjon kommunikasjon har utviklet en kompetanseplan for alle som skal lage innhold til Allmenningen og Bergen kommunes nettside (intern lenke). Målet er at alle skal ha grunnleggende kompetanse på å lage og publisere innhold. Nettsidene kan slik bli bedre og mer brukervennlige for innbyggere og ansatte. Din leder må tildele deg kompetanseplanen.  

Bergen kommune har en egen klarspråkplakat. Den er formulert slik at den er til støtte i utforming av alle typer tekster. Skriv den ut og heng den på veggen, eller ha den lett tilgjengelig der du skriver.

 

Hvilke spørsmål forventer folk å få svar på i teksten din, og får de svarene de forventer? Her er to enkle tester du kan benytte for å sjekke om teksten din er forståelig og brukervennlig. 

Strategi for kommunikasjon og informasjon i Bergen kommune

Redaksjonelle retningslinjer for Bergen kommunes nettsider

Retningslinjer for bruk av bilder og video i Bergen kommune

Ordet fangar - språkpolitisk plan for Bergen kommune

Felles servicestandard for Bergen kommune
Ved å benytte klart språk skal bruker oppleve at budskapet og informasjonen fra kommunen er forståelig og tydelig. Både i muntlig og skriftlig kommunikasjon skal vi ta hensyn til brukerens kunnskapsnivå og ha fokus på et korrekt og tydelig språk.