Å bruke tolk er en ny og uvant rolle for mange. Tolketjenesten i Bergen tilbyr derfor kurs for sine brukere.

Kursene varer vanligvis 3 timer, men både lengde og innhold kan tilpasses etter behov.

Tema på kurset:

  • tolkens rolle og ansvarsområde
  • samarbeid mellom tolken og tolkebrukeren
  • teknikker for riktig bruk av tolk

Kurs annonseres på KS-læring.

Brukere kan bestille og avtale kurs direkte hos Tolketjenesten, og kursene kan tilpasses  bestillerens behov og ønsker.  Det forutsettes et visst antall deltakere per kurs.