Tolketjenesten leverer oversettelser på mer enn 60 små og store språk fra hele verden.

Tolketjenesten oversetter for andre kommuner, fylkeskommunen og for statlige instanser, politiet og helse-, skole- og rettsvesenet. Vi oversetter også for privatpersoner.

Tolketjenesten bistår også enheter i Bergen kommune, som trenger oversettelse av dokumenter i forbindelse med tjenesteyting. Tolketjenesten formidler i så fall kontakt mellom bestillende enhet og ekstern oversetter, mens resten av prosessen, utveksling av dokumenter og oppgjør, skjer direkte mellom enheten og oversetter. 

Dokumentene som du ønsker oversatt leveres personlig i ekspedisjonen, eller sendes i posten. Av personvernhensyn ber vi om at kildedokumenter, som inneholder sensitive opplysninger, ikke sendes per e-post.

Åpningstid for levering av dokumenter er fra kl. 10.00 - 12.00 på hverdager. Vi deler ekspedisjon med Introduksjonssenteret for flyktninger. Du finner den i 5. etasje. 

Dine dokumenter og personopplysninger blir behandlet i tråd med personvernlovgivningen.

Kontaktinformasjon

Adresse:
Bergen kommune
Tolketjenesten
Bredalsmarken 15/17
5006 Bergen

Telefon:
55567905 - fra klokken 08.00 til 14.30
Telefonen er stengt mellom klokken 11.30 og 12.30

Når dokumenter blir sendt med vanlig post, må du spesifisere språket du ønsker at dokumentet skal bli oversatt fra og til, samt oppgi ditt navn, telefonnummer, adresse, personnummer og fakturaadresse.

Dersom person- eller stedsnavn i dokumentet/-ne kan bli skrevet på ulike måter, må du gjøre spesifisere hvilken skrive- eller stavemåte vi skal benytte.

Vi gjør oppmerksom på at leveringstiden for enkelte språk i perioder kan variere.

Kommunale enheter i Bergen kommune sender dokumentene direkte til oversetter. 

Dokumenter utarbeidet av norske myndigheter må påføres notarial- og apostillestempel. 

Bergen tingrett gir en offentlig bekreftelse av Tolketjenestens signatur på de oversatte dokumentene. En slik bekreftelse kaller vi notarialbekreftelse. Du må selv undersøke om dokumentet må påføres dette. I så fall tar du først med dokumentene til Bergen tingrett for å få notarialstempel. 

Du kan lese mer om apostillestempling på nettsidene til Statsforvalteren i Vestland

Tolketjenestens stempel kan ikke brukes på oversettelser som er utført av eksterne oversettere for kommunale enheter i Bergen kommune.