Samarbeid med biblioteket om arrangement

Biblioteket er en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt, og huser en rekke ulike arrangement. Ta kontakt med biblioteket dersom du ønsker et samarbeid.

Kalender