Formidler for barn.

Biblioteket har mange tilbud for skoleklasser og barnehager. Opplegget er fleksibelt og tilpasses gruppens behov og ønsker. Besøk avtales med det enkelte bibliotek.