Gå tilbake til:
Du er her:
Lånekort

Lånekortet sikrer deg tilgang til alle bibliotekets tjenester, som lån av bøker, film, spill og andre medier, samt adgang til våre meråpne bibliotek. Lånekortet er også tilgjengelig som app til smarttelefon.