På biblioteket kan du delta på kurs, seminarer og andre læringsaktiviteter.  På Hovedbiblioteket og bydelsbibliotekene kan du delta på språkkafé,  sosiale læringsklubber og forbedre din digitale kompetanse. Hos oss kan du få veiledning i det meste av grunnleggende data-, mobil- og nettbruk.