Veterinærvakt

Bergen kommune har avtale med veterinærer om en veterinærvakt som tar imot akutt syke dyr som trenger behandling utenfor vanlig åpningstid. Vakten består av telefonnumre som du kan ringe for å avtale akutt hjelp til kjæledyr eller til hest og produksjonsdyr. Vaktlistene lages av veterinærene. 

Akutt hjelp til smådyr og kjæledyr 
i Bergen, Askøy, Øygarden og Os-delen av Bjørnafjorden:

Telefon 820 90 060

Samtaleprisen er 26,99 kroner fra første minuttet. 

Den tekniske telefonløsningen administreres av veterinærene i vaktavtalen.

Vakttelefonen er et akuttilbud for akutt syke og skadde dyr. Det er til tider stor pågang på denne vakttelefonen. 

Dersom telefonen er opptatt på grunn av at andre ringer inn om akutte situasjoner, anbefales det å prøve på igjen etter noen minutter.

Akutt hjelp til hest og produksjonsdyr
Bergen sør (Bergen, Askøy, Os, Øygarden), telefon 480 72 422

Bergen nord (Arna, Åsane, Osterøy), telefon 409 12 088 

Tjenesten er tilgjengelig alle dager, hele året, fra klinikkene stenger om ettermiddagen og til de åpner neste dag.

Klinikken som har vakt, holder ikke "vanlig" åpent. Man må alltid ringe vakttelefonen for å gjøre en avtale før man reiser inn til den aktuelle klinikken.

Det er veterinærklinikkene selv som internt lager lister over hvem som er ansvarlig veterinærvakt og til hvilket tidspunkt.

Veterinærvakten for stordyr er åpen hverdager mellom 16:00 - 06:00, helligdager og helger.

Det er veterinærene selv som internt lager lister over hvem som er ansvarlig veterinærvakt.

Etter Dyrehelsepersonelloven har kommunen ansvar for å organisere klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid.

Veterinærvakten er organisert etter avtale med flere smådyrklinikker og stordyrveterinærer i Bergensområdet. 

Det er veterinærene selv som internt lager lister over hvem som har ansvar for vakttelefonen og når. 

Veterinærene yter hjelp til dyr med akutt alvorlig skade og sykdom som ikke kan vente til neste virkedag. 

Brukere av smådyrveterinærvakten avtaler på telefon hvor og når de skal møte opp hos vakthavende veterinærklinikk. 

Vaktdistriktet:
Kommunene Bergen, Askøy, Os-delen av Bjørnafjorden og Øygarden utgjør vaktdistriktet og er sammen om organiseringen av veterinærvakten for produksjonsdyr og smådyr. 

Bergen kommune administrerer veterinærvaktavtalene for vaktdistriktet.

Smådyrvakten er en primærvakt for kommunene i vaktdistriktet, men har samtidig en funksjon som henvisningsvakt (sekundærvakt) for vakthavende veterinærer i kommunene i Vestland fylke. 

Primærveterinær skal alltid kontaktes først.