Danseopptreden fra UKM 2023.

UKM (Ung Kultur Møtes) er en kulturfestival for og med ungdom i alderen 13-20 år. Det er en festival både for deg som ønsker å stå på scenen, og for deg som ønsker å være med på å planlegge og gjennomføre festivalen. UKM Bergen 2024 arrangeres 8.-9. mars. 

Under UKM har ungdom mulighet for å vise hva de driver med innen et vidt spekter av uttrykk. Det kan være innen musikk, dans, teater, standup, trylling, litteratur eller billedkunst med mer. 

Som ungdom kan du også bidra med planlegging og tilrettelegging av arrangementet ved for eksempel å jobbe bak scenen eller i en mediegruppe. Både ungdom som står på scenen og bak scenen får støtte og veiledning fra erfarne kulturarbeidere. 

Det arrangeres også workshops under festivalen hvor ungdom kan prøve seg innen flere kulturuttrykk og lære noe nytt.  

Om du selv ikke ønsker å delta eller er utenfor målgruppen kan du gjerne komme som publikum. Ta med en venn eller ta turen alene for å se hva som rører seg i ungdomskulturen. 

Det er gratis å være både deltager og publikum. 

Kulturfestivalen for ungdom arrangeres 8.-9. mars 

Fredag 8. mars er det forberedelser og generalprøver. Lørdag 9. mars skjer selve arrangementet, med sosiale aktiviteter og workshops på dagtid , felles middag, og til slutt forestillinger på ettermiddag og kvelden. 

Vær publikum

Deltakerpåmeldingen er nå stengt. Men om du har lyst kan du komme og være publikum på forestillingene, som skjer fra kl. 15.00 lørdag 9. mars på Åsane kulturhus. Det er gratis inngang. 

Se programmet her

UKM-festivalen arrangeres på tre ulike nivå. Det er en lokal festival, en fylkesfestival og en nasjonal festival. Den lokale festivalen arrangeres litt ulikt fra kommune til kommune. I Bergen kommune driftes den lokale festivalen av Kulturetaten. Fylkeskommunene har ansvar regionalt, mens det er UKM Norge som arrangerer den nasjonale festivalen. Felles for festivalene uavhengig om det er lokalt, regionalt eller nasjonalt, er en festival for og med unge hvor ung kultur møtes.  

Noen deltagere fra den lokale festivalen velges ut til å delta på fylkes- og eventuelt landsfestivalen. Selv om noen velges ut for å delta på fylkes- og eventuelt landsfestivalen, er UKM ingen konkurranse. UKM er en kulturell møteplass for unge. Juryens utvelgelse skjer på bakgrunn av for eksempel originalitet, kreativitet og at utvalget representerer en bredde når det gjelder uttrykk. En kan også velges ut som ung-arrangør. 

Deltakerne som velges ut til å delta på mønstring andre steder, får dekket utgifter til reise og opphold. 

 

Er du mellom 13-20 år og ønsker å være med å planlegge og gjennomføre festivalen? Da kan du melde deg som ung-arrangør. Det er sosialt, lærerikt og gir mulighet for å påvirke hvordan festivalen skal være. De unge arrangørene starter arbeidet i desember og møtes ukentlig for planlegging og tilrettelegging frem til vårens festival er avsluttet. Det er mange ulike oppgaver som skal fylles og det kreves ingen forkunnskaper. De unge-arrangørene får støtte og veiledning av en erfaren kulturarbeider. 

Under UKM Bergen-paraplyen blir det gjennom året arrangert workshops med ulike kulturaktiviteter og et sosialt fokus. Vi ønsker å skape kulturelle møteplasser for ungdom. Er du nysgjerrig på hva UKM er, eller kanskje har lyst til være deltager eller ung-arrangør? Kom gjerne til en av våre UKM-workshop for å få mer informasjon. Vi vil gjerne ha flere unge mellom 13-20 år med på UKM!

Kontakt UKM Bergen: e-post Erik.Bringsvor@bergen.kommune.no, tlf 93 42 69 21 

Foto: Jasmine Furseth, UKM Media, 2023 
Artist: Kbomb.