Gå tilbake til:
Du er her:
UKM_arrangørgruppe. Foto: Bergen kommune

UKM, Ung Kultur Møtes, er en kulturmønstring som viser hva ungdom 13-20 år liker å drive med.

Du kan delta med sang, dans, teater, stand up, trylling, musikk, litteratur, billedkunst, fotballtriksing eller noe helt annet! Eller kanskje vil du heller jobbe bak scene eller med markedsføring?

 

Hva er UKM?

Ungdomsfestivalen UKM blir hvert år arrangert i kommuner over hele landet. UKM er ikke en konkurranse, men en mønstring som viser dagens ungdomskultur.

  • Fra lokalmønstring i egen kommune kan deltakerne bli sendt videre til fylkesmønstring og siden til den landsdekkende UKM-festivalen.
  • Ulike juryer velger ut hvem som skal sendes videre for å representere din kommune.
  • Deltakerne som velges ut til å delta på mønstring andre steder vil få dekket utgifter til reise og opphold.

Bergen tenker UKM gjennom hele året

Bli med på UKM-workshops og arrangementer i din bydel!

  • Driver du med kultur?                                                                                                                 Velg om du vil opptre på en scene eller vise fram det du driver med på annen måte. Du kan delta med alle slags kulturuttrykk – det er lav terskel for å kunne delta.
  • Er du en organisator?                                                                                                            Engasjer deg i UKM Media eller Unge Arrangører.

VIS andre hva du kan, SE hva andre driver med, LÆR noe nytt!

Arrangørgrupper

Vil du være arrangør?

  • Ungdom som kjenner sin bydel er velkommen til å delta i lokale arrangørgrupper (UA-grupper). Gruppene vil få opplæring for å kunne jobbe selvstendig med markedsføring, teknikk, sikkerhet o.a. på arrangementer.
  • UA-gruppene bestemmer selv hvordan de ønsker å vise frem sin lokale ungdomskultur på sitt arrangement.
  • UA-gruppene vil få stor frihet og mye ansvar for planlegging og gjennomføring av UKM-arrangementer i sin bydel og/eller under kommunemønstringen. 

Vil du vite mer eller være med?

Kunne du tenke deg å  delta på UKM, enten som arrangør eller kulturutøver?

Snakk med Team Aktivitet, og lær mer om UKM i Bergen:                                    E-post:  kulturformidling@bergen.kommune.no

Eileen Dalland, leder for Team Aktivitet, kan kontakes på tlf.: 955 01 946 E-post: Eileen.Dalland@bergen.kommune.no

Påmelding starter 1. november. Les mer og meld deg på her: ukm.no