UKM sin logo

UKM er en kulturmønstring som gir ungdom 13–20 år mulighet til å vise hva de driver med, til å møte andre, og lære noe nytt. Du kan delta med musikk, dans, teater, standup, trylling, litteratur, billedkunst, fotballtriksing eller noe annet. Du kan også jobbe bak scenen, eller med markedsføring.

En gang i året arrangeres det en lokalmønstring i Bergen. Neste mønstring er i 2024. 

Fra lokalmønstringen vil noen av deltakerne blir sendt videre til fylkesmønstring, og siden til den landsdekkende UKM-festivalen. Her kan du se en oversikt over hvem som ble sendt videre til fylkesmønstringen i 2023. 

Skjer det noe mer?

UKM Bergen arrangerer også mindre arrangementer og UKM-kvelder rundt i bydelene, for deg som har lyst å sjekke ut hva UKM er. Her kan det for eksempel være åpen scene eller ulike workshops. I tillegg har ungdomsarrangørgruppen laget podcast. Følg gjerne med på UKM Bergen sin Facebook-side eller Instagram-konto.

UKM er en arena der ungdom møter ungdom, der kultur utveksles, uten konkurranse, men med tanker om utvikling, læring og samhold. Kort sagt; UKM skal være Norges viktigste kulturelle møteplass for unge.

Du trenger ikke å være scenevant eller 100 prosent trygg i det du skal gjøre for å delta i UKM. UKM har et proft og trygt opplegg på alle nivåer, og du vil få god oppfølging hele veien. Du kan også lære noe helt nytt gjennom workshops som arrangeres under festivalen. UKM har også fokus på det sosiale, og mange deltakere får nye, gode venner. 

Det er gratis å delta på UKM. Deltakerne som velges ut til å delta på mønstring andre steder, vil få dekket utgifter til reise og opphold.

  • Ungdom som kjenner sin bydel er velkommen til å delta i lokale arrangørgrupper (UA-grupper). Gruppene vil få opplæring for å kunne jobbe selvstendig med markedsføring, teknikk, sikkerhet osv. på arrangementer.
  • UA-gruppene bestemmer selv hvordan de ønsker å vise frem sin lokale ungdomskultur på sitt arrangement.
  • UA-gruppene vil få stor frihet og mye ansvar for planlegging og gjennomføring av UKM-arrangementer i sin bydel, og/eller under kommunemønstringen.

Kontakt UKM Bergen: e-post Erik.Bringsvor@bergen.kommune.no, tlf 93 42 69 21