Bilde av alle lederne i frivilligsentralene i Bergen sammen med byråd for næring, kultur og idrett, Reidar Digranes og direktør i kulturetaten, Vincent Mrimba.

Frivilligsentralene er åpne møteplasser som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet.  Alle har noe å gi og alle trenger en hånd - blir du med å skape et levende lokalmiljø? I Bergen er frivilligsentralene i Laksevåg, Ytrebygda og Åsane kommunalt drevet.

Velkommen til en nøytral møteplass som

  • formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet 
  • formidler kontakt på tvers av generasjoner
  • tilbyr gratis aktiviteter uten påmelding.
  • motvirker ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekking.
  • bidrar til å sette egne og andres idéer ut i livet.
  • tilrettelegger frivilliges innsats ut fra den enkeltes ønske.

Savner du aktiviteter eller arrangementer i ditt nærmiljø?  Kan du selv være med og bidra?

Vi trenger flere frivillige. Er du kreativ? Har du en idé du ønsker å realisere? 

Frivilligsentralen kan hjelpe deg med kontaktnettverk, oppstart eller veiledning - ta kontakt!

Bergen kommune eier tre frivilligsentraler:

Det finnes også en rekke ikke-kommunale frivilligsentraler:

Aktiviteter i regi av frivilligsentraler er i utgangspunktet gratis, med unntak av eventuelle direkte utlegg.