Gå tilbake til:
Du er her:
Turgruppen, Ytrebygda frivilligsentral: Foto: Marit Reigstad

Frivilligsentralene er åpne møteplasser som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. 

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd - blir du med å skape et levende lokalmiljø?

I Bergen er frivilligsentralene i Laksevåg, Ytrebygda og Åsane kommunalt drevet og organisert under kulturkontorene.

Velkommen til Frivilligsentralen

Velkommen til en nøytral møteplass som

  • formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet
  • tilbyr gratis aktiviteter uten påmelding
  • motvirker ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekking
  • bidrar til å sette egne og andre idéer ut i livet
  • tilrettelegger frivilliges innsats ut fra den enkeltes ønske

Savner du aktiviteter eller arrangementer i ditt nærmiljø?  Kan du selv være med og bidra?

Vi trenger flere frivillige. Er du kreativ? Har du en idé du ønsker å realisere? 

Frivilligsentralen kan hjelpe deg med kontaktnettverk, oppstart eller veiledning - ta kontakt!

 

Frivilligsentraler i Bergen

Bergen kommune eier tre frivilligsentraler:

Telefon: 55 56 99 26. Daglig leder: Kari Trude Eikeland

Telefon:  55 56 75 46 / 924 46 041. Daglig leder: Marit Reigstad

Telefon: 55 56 72 45/ 945 22 139. Daglig leder: Berit Gjerstad


Det finnes også en rekke ikke-kommunale frivilligsentraler:

 

Gratis å delta

Aktiviteter i regi av frivilligsentraler er i utgangspunktet gratis, med unntak av eventuelle direkte utlegg.