Bergen kommune arrangerer sommerleirer for skoleelever fra 2. til 7. klassetrinn. Sommerleirene er ferieopphold utenfor byen. Det tilrettelegges sommeraktiviteter under trygge opphold, med voksne ansvarlige ledere til stede hele døgnet. 

Hensikten med sommerleirene er å gi elever uten mulighet til å reise ut av byen i skoleferien, en god og trygg ferieopplevelse.

Tilbudet gjelder også elever som har stort behov for å komme seg vekk fra sitt nærmiljø for en periode.

Leirene er i området som tidligere inngikk i Hordaland fylke. Kun tre påfølgende klassetrinn deltar på samme leir. Vanligvis 2. - 4 .klassetrinn på samme leir, og 5. - 7. klassetrinn på samme leir.

Det er mellom 30 og 40 elever på hver leir.

De som tildeles plass må ha bostedsadresse i Bergen.

Det er en forutsetning at  pårørende eller foreldre er i Bergen når leirene pågår i tilfelle eleven blir syk eller mistrives og må sendes hjem.

Når det tildeles plass på sommerleir, vil kommunen forbeholde seg muligheten til å velge tidspunkt og sted for den enkelte.

Kommunen har gjennomført anbudsprosess for tilbudet. Aktivt Pusterom og Bømlo folkehøgskule er valgt som aktuelle leverandører. Informasjonsskriv er distribuert til skolene. Elever som ønsker å søke om plass får søknadsskjema på sin skole. Søknadsfristen er 13. mai.