Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune arrangerer sommerleirer for skoleelever fra 2. til 7. klassetrinn. Sommerleirene er ferieopphold utenfor byen. Det tilrettelegges sommeraktiviteter under trygge opphold, med voksne ansvarlige ledere til stede hele døgnet. 

For hvem gjelder dette tilbudet?

Hensikten med sommerleirene er å gi elever uten mulighet til å reise ut av byen i skoleferien, en god og trygg ferieopplevelse.

Tilbudet gjelder også elever som har stort behov for å komme seg vekk fra sitt nærmiljø for en periode.

Leirene er i Hordaland. Kun tre påfølgende klassetrinn deltar på samme leir. Vanligvis 2. - 4 .klassetrinn på samme leir, og 5. - 7. klassetrinn på samme leir.

Det er mellom 30 og 40 elever på hver leir.

Kriterier for å delta

  • De som tildeles plass må ha bostedsadresse i Bergen

  • Det er en forutsetning at  pårørende eller foreldre er  i Bergen når leirene pågår i tilfelle eleven blir syk eller mistrives og må sendes hjem

  • Når det tildeles plass på sommerleir, vil kommunen forbeholde seg muligheten til å velge tidspunkt og sted for den enkelte

Slik søker du

Søknadsfrist er tirsdag 3. mai 2022.
Skolene leverer ut informasjonsskriv.
Elever som er ønsker å søke om plass får søknadsskjema  på sin skole.

Forbehold  om Covid-19:
Sommerleirene avlyses dersom smittesituasjonen krever det.