Bergen kommune har inngått en avtale med Helse Bergen om bruk av bassengene i Energisenteret for barn og unge (EBU) og i Gamle Hovedbygg på Haukeland Universitetssjukehus. Målet er å gi et tilbud om tilrettelagt bassengtrening til dem som ikke kan benytte tilbudet i kommunale svømmehaller.

Målgruppen er mennesker med utviklingshemming eller funksjonsnedsettelse. Det er også for barn og unge som har behov for et tilrettelagt tilbud med tettere oppfølging i svømmebasseng. Tilbudet er gratis. 

Skoler og andre avdelinger i Bergen kommune med deltakere i relevante målgrupper i alderen opp til 25 år, kan sende inn et ønske om ukentlig tid i bassengene.

Tildelt tid i EBU blir revurdert hvert halvår, med innpass i august og januar. Ved ledig kapasitet i ønsket tidsrom kan man få tildelt tid direkte. Tid i Gamle hovedbygg blir vurdert fortløpende.

Bergen kommune vil, under forutsetning av ledig kapasitet i sin leide bassengtid, vurdere å leie ut til andre brukergrupper.

Søknad om tid i bassengene sender du til: Etat for idrett .

 

 

Henvendelser angående bassengtid retter du til:

Skriv til oss: Etat for idrett .

Ring til Innbyggerservice . 
Telefon: 55 56 55 56. Telefonen er betjent fra klokken 08.00 til 15.30.

Hjelpemidler

Har du spørsmål om tilrettelegging og hjelpemidler i bassengene tar du kontakt med: Byrådsavdeling for helse- og omsorg ved Eileen Langedal på e-post: eileen.langedal@bergen.kommune.no    

Basseng på kveldstid 

Terapibassenget i Gamle hovedbygg blir leid ut til ulike pasientorganisasjoner på ettermiddag og kveld. Ved spørsmål om å leie bassenget i Gamle Hovedbygg på ettermiddag og kveld tar du kontakt med: liv.marit.moerkve.holst@helse-bergen.no