Gå tilbake til:
Du er her:

I Bergen kommune er det over 100 kommunale, statlige og private fotballbaner. Etat for idrett drifter omlag 100 av disse. Noen få baner eies og drives av idrettslag og noen av staten.

Bruk av baner

Anleggene er først og fremst forbeholdt idrettslag i Bergen kommune. I tillegg blir anleggene benyttet av kommunale og fylkeskommunale skoler på dagtid.

Utendørsanleggene kan ved ledig kapasitet benyttes til egenorganisert aktivitet.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett