I Bergen kommune er det over 100 fotballbaner, og Etat for idrett drifter de fleste av disse. Noen få baner eies og drives av idrettslag, fylket eller staten.

Anleggene er først og fremst forbeholdt idrettslag i Bergen kommune. I tillegg blir anleggene benyttet av kommunale og fylkeskommunale skoler på dagtid.

Utendørsanleggene kan ved ledig kapasitet benyttes til egenorganisert aktivitet.

Uteanlegg i Bergen kommune har grunnleggende rammesesong og tid definert som følger:

  • Rammesesong 15/1-30/6 og 1/8-15/11 
  • Rammetid
    • Mandag–fredag: 15.30 – 22.00 
    • Lørdag: 08.00 – 17.00 
    • Søndag: 13.30 – 22.00 

Utenom rammesesongen vil det være lys på anleggene mandag–fredag 16.00-22.00, søndager kun ved terminfestede kamper.

Utenom rammesesongen vil renholdsfrekvensen i garderober være lavere enn i sesong.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet. Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett