Gå tilbake til:
Du er her:

Idrettslag hjemmehørende i Bergen kan søke Idrettsrådet i Bergen om fast tid til trening og arrangementer i idrettshallene i Bergen kommune.

Når sesongen har kommet i gang kan man se tildelt treningstid i bookingsystemet Aktiv kommune ved å klikke her.

Beskrivelse

Følg linken nedenfor for å få en oversikt over idrettshaller i Bergen kommune.

Idrettslag og grupper kan også søke om bruk av idrettshaller til enkeltarrangement

Søknadsprosessen

Søknad og eventuelle spørsmål sendes på epost til Idrettsrådet i Bergen: anders.hovden@idrettsforbundet.no

Søknadsfrist er 1. mars og idrettslag som søker vil få svar fra Idrettsrådet i midten av august.

Etter 1. september kan idrettslagene søke om eventuell ledig tid.

Klageinstans: Styret i Idrettsrådet i Bergen.

Idrettslag og grupper kan også søke om bruk av idrettshaller til enkeltarrangement.

Oversikt over gjeldende tildeling finner du her.

Kriterier og vilkår

Bruk av kommunale idrettsanlegg følger "Administrasjons- og utleiereglement for kommunale idrettsanlegg."

 

Pris

Det er gratis å bruke kommunale idrettsanlegg for idrettslag i Bergen kommune, tilsluttet Norges Idrettsforbund, innenfor vedtatte regler og fastsatte rammetider.

For stevner, turneringer og kamper som ikke er en del av region/ krets, eller forbund sitt offisielle serie-, cup- eller stevneprogram gjelder leiepriser for kommunale idrettsanlegg. Følg linken nedenfor leiepriser.

 

Behandling av personvernopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett