Gå tilbake til:
Du er her:
Foto: Hans Magne Nesbø

Koronavirus

Noen av kommunens kulturtilbud og -tjenester kan være stengt. Gå til oversikt.

Kulturhuset på Nesttun tilbyr arrangementer og aktiviteter i regi av både frivillige organisasjoner og profesjonelt kulturliv, i tillegg til lokaler for utlån og leie. Du finner oss i Østre Nesttunvegen 18. 

Se hva som skjer på Fana kulturhus

Oppdatert informasjon om alt som foregår på Fana kulturhus framover finner du her: Facebook/Fana kulturhus

 

Om bygget

Fana kulturhus ble åpnet 31. oktober 2009, og har et totalareal på ca. 2 500 kvadratmeter. Huset består av en gammel og en ny del, føyet sammen av en glasskorridor over Nesttunelven.

Husets eldre del er tidligere Nesttun Uldvarefabrikk fra ca. 1890 og rommer hovedinngang, ungdomsetasjen Linken og lagsetasje med møterom av ulik størrelse. I kulturhuset finner du også Fana og Ytrebygda kulturkontor.

Nybygget er kulturhusets hoveddel og består av Kultursal, Småsal og lobby med glassfasade og balkong mot elven og Uldvarefabrikken.

 

Om lokaler, utstyr, lån/leie

Leie/lån

Lokalene leies/lånes v.h.a. bookingportalen Aktiv kommune. Der finner du også mer informasjon om lokaler og fasiliteter, priser og leiebetingelser. 

Om de ulike lokalene

 • Kultursalen har profesjonelt lyd- og lysutstyr. Leietaker må benytte ekstern lyd- og lystekniker etter avtale med saksbehandler.
 • Teleskopamfi: kapasitet 360. Kapasitet med amfi trukket inn: 600.
 • Stor scene og direkte adgang fra parkering.
 • Scenelys, backline, flygel, projektor og teleslynge.
 • I foajéen finnes anretning og bar. Mat etter avtale.
 • 2 artistgarderober: en stor artistgarderobe med speil, sofa, dusj/toalett og en mindre garderobe i tilknytning til bakscenen.
 • Småsalen er på ca. 90 kvm og har bl.a. lys-/lysanlegg, backline, flygel og projektor. Småsalen egner seg til mindre forestillinger, utstillinger, dans, foredrag, mm.

 

Covid-19

Kommunens kulturbygg følger de til enhver til gjeldende smittevernregler for Bergen. Se hvilke regler som gjelder i Bergen nå.

Smittevernregler som gjelder for perioden 20. april - 3. mai: 

 

ARRANGEMENTER:

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner bør utsettes eller avlyses. Ellers gjelder nasjonale regler og antallsbegrensinger: 

 • Offentlige arrangementer (kulturarrangementer, medlemsmøter, o.l.): 
  • Dersom det er faste, tilviste sitteplasser: maks 100 personer
  • Uten faste, tilviste sitteplasser: maks 10 personer. Unntak er idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune - her kan det være opp til 50 personer.

Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig, skal vakthold benyttes for å sikre dette.

FRITIDSAKTIVITETER, ØVINGER O.L.: 

Det er ikke tillatt å organisere innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Dette omfatter også kulturøvinger. 

Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.  

MUNNBINDPLIKT:
Du skal bruke bruke munnbind innendørs når det ikke er mulig å holde en meters avstand, utover kortvarige passeringer.  

Fullstendige smittevernregler for Bergen finner du her. 

Lurer du på noe?

For mer informasjon, lik oss på Facebook: Facebook/fana.kulturhus eller ta kontakt på telefon 55 56 11 06.

Signy Lyngsgård, avdelingsleder ved Fana og Ytrebygda kulturkontor treffer du på telefon 55 56 12 15 og e-post: Signy.Lyngsgard@bergen.kommune.no.