Gå tilbake til:
Du er her:
Foto: Hans Magne Nesbø

Koronaviruset

Noen av kommunens kulturtilbud og -tjenester kan være stengt. Gå til oversikt.

Kulturhuset på Nesttun tilbyr arrangementer, aktiviteter og lokaler for utlån og leie. Du finner oss i Østre Nesttunvegen 18. Både lokalt frivillig kulturliv og profesjonelle utøvere arrangerer kultur- og fritidsaktiviteter og forestillinger.

Se hva som skjer på Fana kulturhus

Oppdatert informasjon om alt som foregår på Fana kulturhus framover finner du her: Facebook/Fana kulturhus

 

Om lokalene

Fana kulturhus ble åpnet 31. oktober 2009, og har et totalareal på ca. 2 500 kvadratmeter. Huset består av en gammel og en ny del, føyet sammen av en glasskorridor over Nesttunelven.

Husets eldre del er tidligere Nesttun Uldvarefabrikk fra ca. 1890 og rommer hovedinngang, ungdomsetasjen Linken og lagsetasje med møterom av ulik størrelse. I kulturhuset finner du også Fana og Ytrebygda kulturkontor.

Nybygget er kulturhusets hoveddel og består av Kultursal, Småsal og lobby med glassfasade og balkong mot elven og Uldvarefabrikken.

Mer informasjon om lokaler og fasiliteter, priser og leiebetingelser finner du i Aktiv kommune.

For arrangører

 • Kultursalen har profesjonelt lyd- og lysutstyr. Leietaker må benytte ekstern lyd- og lystekniker etter avtale med saksbehandler.
 • Teleskopamfi: kapasitet 360. Kapasitet med amfi trukket inn: 600.
 • Stor scene og direkte adgang fra parkering.
 • Scenelys, backline, flygel, projektor og teleslynge.
 • I foajéen finnes anretning og bar. Mat etter avtale.
 • 2 artistgarderober: en stor artistgarderobe med speil, sofa, dusj/toalett og en mindre garderobe i tilknytning til bakscenen.
 • Småsalen er på ca. 90 kvm og har bl.a. lys-/lysanlegg, backline, flygel og projektor. Småsalen egner seg til mindre forestillinger, utstillinger, dans, foredrag, mm.

 

Lurer du på noe?

For mer informasjon, lik oss på Facebook: Facebook/fana.kulturhus eller ta kontakt på telefon 55 56 11 06.

Signy Lyngsgård, avdelingsleder ved Fana og Ytrebygda kulturkontor treffer du på telefon 55 56 12 15 og e-post: Signy.Lyngsgard@bergen.kommune.no.

Covid-19 retningslinjer for Fana kulturhus

OPPDATERING 6. NOVEMBER: Vi viser til nye oppdaterte smittevernregler som gjelder fra 7. november.  Merk deg særlig: 

1) Ved innendørs arrangementer skal alle deltakere ha fast seteplassering. Det er ikke tillatt å gjennomføre private eller offentlige arrangementer på offentlig sted med flere enn 20 deltakere til stede samtidig.

2) Amatørkultur- og idrettsaktiviteter for voksne (over 20 år) er forbudt. Definisjoner av  aktiviteter følger nasjonale veiledere

----Informasjonen under vil bli oppdatert snarlig----

 

Ved Fana kulturhus gjør vi vårt ytterste for at aktivitet og arrangement skal kunne avholdes høsten 2020. Hjelp oss å unngå smittespredning – følg retningslinjene under.

For at våre gjester skal føle seg trygge når de besøker oss, vil ansatte ved kulturhuset gjennomføre spriting/vask mellom de ulike gruppene som besøker huset. Dette kommer i tillegg til daglig renhold.

Generelt ved leie av Fana kulturhus

 1. Alle må bruke håndsprit ved hovedinngang. Vi ber om at dere som er ansvarlig for egen øving/eget arrangement påser at alle deres deltakere gjør dette.
 2. Kontaktinformasjon (navn og telefonnummer) på alle deltakere må noteres ned og lagres i tilfelle smittesporing blir nødvendig.
 3. Bruk bare toaletter som er anvist av Fana Kulturhus og vis respekt for eventuell avsperring.
 4. Ved servering av mat/drikke må det enten serveres mat i porsjonspakker, eller ved at det utnevnes noen som tar ansvar for servering. Dersom det er fare for ansamling, skal servering skje ved bordene.
 5. Deltakere skal ikke dele instrumenter, mikrofoner, noter, notestativ eller andre ting som krever berøring.

Øvinger, møter o.l.

En må legge til rette for å holde én meters avstand mellom alle deltakere. Det er derfor satt følgende begrensinger i antall personer i de ulike rommene på huset:  

  • Kultursalen: 40 personer. Merk at man må dele gruppen i to kohorter på maks 20 personer i hver. De to gruppene må ikke endres under øvingen.
  • Småsalen: 20 personer
  • Fanafjellet: 12 personer
  • Artistgarderobe: 10 personer

Arrangementer

 • Maks antall publikum i Kultursalen er 107 med ekstra stoler i amfi. Vi ønsker at dere deler inn publikum etter skjema som deles ut av oss.  
 •  Maks antall publikum i Småsalen er 30 personer.
 •  Alkoholservering er tillatt, men skal foregå ved bordene.

Se også: Definisjoner på private sammenkomster og arrangementer