Gå tilbake til:
Du er her:
Kulturkarusell Li skole 2018

Kulturkarusell er hovedtyngden i Bergen kulturskole sitt breddeprogram for de yngste elevene, og bygger på tette relasjoner til SFO på interesserte skoler i Bergen. Det skolene/SFO som søker. Søknadsfristen er nå gått ut for skoleåret 2020-21.

Pris

Tilbudet er gratis for SFO.

Det betyr at SFO ikke betaler til kulturskolen. Men SFO må forplikte seg til å bidra med arbeidsinnsats.

Hva er Kulturkarusell i Bergen

Kulturkarusell ble i sin nåværende form etablert våren 2017, og er basert på mange års erfaring med samarbeid mellom kulturskolen og skoler/ SFO i Bergen.  Tilbudet skal være et forpliktende, langvarig kvalitetssamarbeid om kulturaktiviteter mellom kulturskole og SFO, og er et nybrottsarbeid både nasjonalt og i nordisk sammenheng.

 Kulturkarusell bygger på aksjonslæringsmetoden som medfører bl.a. vekt på refleksjon og erfaringsdeling på alle nivå. Det er meningen at deltakelse i Kulturkarusell skal virke inspirerende i hverdagens SFO, også når kunstnerne ikke lenger er på besøk. Samarbeidet bygger på Bergen kommunes rammeplan for SFO: 

Kunst- og kulturaktiviteter er positive for utvikling av barns sosiale og kreative ferdigheter. SFO skal legge til rette for et bredt spekter av aktiviteter, som for eksempel sang, musikk, dans og teater. Gjennom å tilrettelegge for slike aktiviteter skal barna få mulighet til å reflektere, være nysgjerrige, kreative, skapende og bli kjent med ulike kulturers uttrykksformer.

I 2018 samarbeidet kulturskolen med 12 skoler/ SFOer, og det ble inngått  et formelt og økonomisk samarbeid mellom byrådsavdeling finans, kultur og næring, og byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett for 2018 og 2019. I 2019 ble avtalen forlenget med 3 nye år. Avtalen sikrer finansiering av en samarbeidsperiode pr år med Kulturkarusell for 34 av 67 SFOer i Bergen.  

Fra 2020 er 14 kunstnere tilsatt i faste stillinger.

Alle  skoler/ SFO i Bergen ble i august 2018 forespurt om samarbeid, og  i 2019 deltok 36  SFOer. 18 kunstnere innen dans, teater, billedkunst, arkitektur, skrivekunst og musikk arbeidet i 2019 i Kulturkarusell.  

Kulturkarusell/ Bergen kommune var med å etablere Cultural Children of Europe, og året etter det europeiske kompetansehevingsnettverket Art Equal. Juni 2019 åpnet den nye samarbeidspalttformen vi har utviklet på web på 6 språk. Webplattformen fungerer som inspirasjon for arbeid med aksjonslæring/barn/kunstfag i en rekke land.

Nå tilbys alle SFOer i Bergen nye samarbeid i Kulturkarusell for kommende skoleår. Søknadsfrist for skoleåret 20/21 er 29. mai 2020.