Visuelle kunstfag, Beren kulturskole

I fanen under kan du laste ned Bergen kulturskoles skolerute. Denne følger i utgangspunktet Bergen kommunes veiledende skolerute, med noen unntak som er merket spesielt.