Foto: Mateusz Mirowski

Barnekultur søker tilbydere til sine sceneprogram på Barnas kulturhus og Barnelørdag i bydelene. Programmene formidler forestillinger og konserter til barn i alderen 1-8 år. Søknadsfristen for utøvere for høsten 2024 var 1. april. 

Foto: “Snill” med Open Window Theatre. Fotograf: Mateusz Mirowski

Barnelørdag i bydelene er et gratis kulturtilbud fra Bergen kommune til byens barnefamilier. Nesten hver lørdag gjennom sesongen er det teaterforestillinger og konserter på spillestedene våre rundt om i byen. Les mer om Barnelørdag her.

Barnas kulturhus ligger i Kalmargaten 6 i Bergen sentrum, og tilbyr et bredt kunst- og kulturprogram til barnefamilier, barnehager og skoler. Tilbudet er gratis. Les mer om Barnas kulturhus sine programmer her. 

Tid og sted for oppdragene

Barnas kulturhus: 

 • Sted: Kalmargaten 6, Bergen sentrum
 • Tid: 
  • lørdager kl. 13.00,  for barnefamilier 
  • fredager og mandager kl. 10.00 og 11.30, for barnehager
  • I vinterferie og høstferie tilbys programmene til SFO og barnehager.

Barnelørdag: 

 • Sted: ulike scener/lokaler fordelt over alle åtte bydeler.
 • Tid: lørdager kl. 14.00

Se også

Det finnes også to andre programmer for barn der det søkes utøvere:

Primært er det frilans-aktører fra byens eget kunst- og kulturliv og utøvere innen scenekunst og musikk som tas inn i programmet. Erfaring fra tidligere prosjekter og/eller fra formidling til målgruppen vil bli lagt vekt på i vurderingen av søknaden. 

I vurdering av søknadene legger vi vekt på:

 • vi ser etter profesjonelle utøvere med program av god kvalitet
 • høy relevanse for målgruppen
 • god beskrivelse av programmet

Vi vurderer også programmene i sin helhet i forhold til:

 • bredde i målgruppe
 • bredde innen ulike kunstsjangre
 • variasjon mellom kjente og nye tilbud

Vi følger DKS sine satser som er gjeldende på det tidspunktet utførelsen av programmet finner sted. Pr dags dato er satsen kr 5 620,- pr utøver pr formidlingsdag.

Overnatting, reiseutgifter eller diett i forbindelse med oppdrag dekkes ikke, da vår policy er å bruke vestlandsbaserte kunstnere (Bergen og omegn).

Du søker ved hjelp av elektronisk skjema. Søknadsfristen for å delta på sceneprogrammet for høsten 2024 var 1. april. 

Nytt skjema for programmet våren 2025, vil komme på nettsiden innen 1. september, med søknadsfrist 1. oktober.

For spørsmål, ta kontakt på e-post barnelordag@bergen.kommune.no eller barnaskulturhus@bergen.kommune.no