Foto: Mateusz Mirowski

Barnekultur søker tilbydere til sine sceneprogram på Barnas kulturhus og Barnelørdag i bydelene. Programmene formidler forestillinger og konserter til barn 1-8 år. Neste søknadsperiode er programmet for vår 2025, med frist 15. september. 

Bilde: “Snill”/Open Window Theatre, foto Mateusz Mirowski

Barnelørdag i bydelene er et gratis kulturtilbud fra Bergen kommune til byens barnefamilier. Nesten hver lørdag gjennom sesongen er det teaterforestillinger og konserter på spillestedene våre rundt om i byen. Les mer om Barnelørdag her.

Barnas kulturhus ligger i Kalmargaten 6 i Bergen sentrum, og tilbyr et bredt kunst- og kulturprogram til barnefamilier, barnehager og skoler. Tilbudet er gratis. Les mer om Barnas kulturhus sine programmer her. 

Tid og sted for oppdragene

Barnas kulturhus: 

 • Sted: Kalmargaten 6, Bergen sentrum
 • Tid: 
  • lørdager kl. 13.00,  for barnefamilier 
  • fredager og mandager kl. 10.00 og 11.30, for barnehager
  • I vinterferie og høstferie tilbys programmene til SFO og barnehager.

Barnelørdag: 

 • Sted: ulike scener/lokaler fordelt over alle åtte bydeler.
 • Tid: lørdager kl. 14.00

Se også

Det finnes også to andre programmer for barn der det søkes utøvere:

Primært er det frilansaktører fra byens eget kunst- og kulturliv og utøvere innen scenekunst og musikk som tas inn i programmet. Erfaring fra tidligere prosjekter og/eller fra formidling til målgruppen vil bli lagt vekt på i vurderingen av søknaden. 

I vurdering av søknadene legger vi vekt på:

 • vi ser etter profesjonelle utøvere med program av god kvalitet
 • høy relevans for målgruppen
 • god beskrivelse av programmet

Vi vurderer også programmene i sin helhet i forhold til:

 • bredde i målgruppe
 • bredde innen ulike kunstsjangre
 • variasjon mellom kjente og nye tilbud

  I tillegg må vi også hensynta teknikk, krav til lokale og økonomiske rammer i programmeringen.

Vi følger DKS sine satser som er gjeldende på det tidspunktet utførelsen av programmet finner sted. Fra 1. august 2024 er satsen kr 5  913,- pr utøver pr formidlingsdag.

Overnatting, reiseutgifter eller diett i forbindelse med oppdrag dekkes ikke, da vår policy er å bruke vestlandsbaserte kunstnere (Bergen og omegn).

Neste periode du kan søke for er program for vår 2025. Søknadsfrist 15. september. Du søker ved hjelp av elektronisk skjema.  Nytt søknadsskjema vil komme her på nettsiden senest 15. august. 

For spørsmål, ta kontakt på e-post barnelordag@bergen.kommune.no eller barnaskulturhus@bergen.kommune.no