Gå tilbake til:
Du er her:

Bergens kulturelle spaserstokk er en byomfattende ordning som tilbyr kulturopplevelser til beboere ved sykehjem og omsorgsboliger i Bergen.

Profesjonelle kunst- og kulturutøvere i Bergen kan søke om å være del av Spaserstokkens program.

Hva er Bergens kulturelle spaserstokk?

Bergens kulturelle spaserstokk, også kjent som Spaserstokken, inngår i den nasjonale satsingen "Den kulturelle spaserstokken" og er en tverrfaglig satsing med samarbeid mellom helsefaglig og kulturfaglig kompetanse og ressurser. Det stilles krav om kunstnerisk/kulturfaglig profesjonalitet og kvalitet til bidragsyterne til ordningen. Det skal også være god bredde i sjangre.

Målet er å gi eldre bedre mulighet til deltakelse, refleksjon og kreativ utfoldelse, og på den måten også bidra til økt livskvalitet. Tiltaket retter seg særlig mot dem som av ulike grunner har problemer med å oppsøke kulturtilbud utenfor sitt nærmiljø.

Hvem kan være utøver i Spaserstokken?

Alle profesjonelle kunst- og kulturutøvere med tilhold i Bergen kan melde inn tilbud til Spaserstokken. Programtilbudet deles i to kategorier:

  • Nærtilbud: Kreative verksted, omvisninger o.l. for mindre grupper på 10-12 personer. Eksempler på tidligere gjennomførte prosjekter er skriveverksted, keramikkurs og kunstomvisning på KODE
  • Breddetilbud: Konserter, foredrag, teater- og danseforestillinger åpne for alle beboere på institusjonen.

 

Hvilke krav stilles til programtilbudet?

I utvelgelsen av programtilbudet vektlegges følgende:

  • at tiltaket er av høy kvalitet
  • at tiltaket er tilrettelagt for målgruppen

Programmet velges ut av en programgruppe bestående av representanter fra fagavdeling for kunst og kulturutvikling, etat for sykehjem og aktivitører ved sykehjemmene.

Når du sender inn ditt programtilbud, er det viktig at du gir en så utførlig beskrivelse av innholdet i prosjektet som mulig, samt at du legger ved CV på alle involverte utøvere.

Dersom du har video- og/eller lydopptak, eller bilder som viser innholdet i tilbudet, så er det ønskelig at dette også legges ved programtilbudet.

Hvilke krav stilles til utøver?

Som utøver i Spaserstokken må du kunne ta på deg oppdrag av minimum 5 dagers varighet. Som utøver forventes det at du kan gjennomføre minst to, maks tre, forestillinger per dag for arrangementer i kategorien breddetilbud.

Normalt er utøvere ute på oppdrag i Spaserstokken 5-6 dager av gangen, med 10-12 forestillinger.

Oppdrag i regi av Spaserstokken honoreres med kr 4500 per dag per utøver.

 

Frister

Frist for å melde inn program til Spaserstokken er 1. oktober for påfølgende kalenderår. Skjema for innmelding av programtilbud blir lagt ut på kommunens nettsider innen 1. september.

Utøvere kan forvente å få svar på sitt programtilbud innen 8 uker etter frist for innmelding.

Skjema for innsending av programforslag

Kontakt

Ved spørsmål om ordningen, ta kontakt med rådgiver ved fagavdeling for kunst og kulturutvikling, Anlaug Ersland.

Epost: bergenskulturelle.spaserstokk@bergen.kommune.no

Programforslag til Bergens kulturelle spaserstokk 2020