Tråd overalt! Foto: Kunstpilotene/Annette Marandon

Den kulturelle bæremeisen (DKB) arbeider innenfor det profesjonelle kunstmiljøet med å utvikle gode kunstmøter for barn. Kunstinstitusjoner og kunstnere inviteres til å bli med.

BILDE: Tråd overalt! Foto: Kunstpilotene/Annette Marandon

Den Kulturelle Bæremeisen (DKB) er et ledd i Bergen kommunes kunst- og kultursatsing på barn og unge. 

Ordningen har en todelt profil. Barna skal møte kunsten på de profesjonelle kunstarenaene, og kunstnere skal jobbe i utvalgte barnehager med å skape kunst sammen med barna.

Ansvarlig for ordningen er Greta Evjen, avdelingsleder Barnekultur. 

Fra forestillingen "Ole iDolet Bull" med Bergen Byspill.
Fra forestillingen "Ole iDolet Bull" med Bergen Byspill.
Bilde: Helge Brekke
Alt og Ingenting
Alt og Ingenting
Bilde: Lasse Totland

 

DKB har som mål å utfordre byens kunstinstitusjoner på å innlemme de mindre barna i sitt repertoar både i forhold til produksjon og formidlingsmetoder. Institusjonene får tilbud om barnefaglig veiledning, og dette bidrar til utviklingen av nye programmer.  

Kunstinstusjoner kan søke om å bli en del av DKB via elektronisk søknadsskjema (blå knapp nederst på siden). 
 

Performance med Kurt Johannessen
Performance med Kurt Johannessen
Bilde: Greta Evjen
Papir ved Hordaland Teater
Papir ved Hordaland Teater
Bilde: Hordaland Teater

 

Hvert år sendes det ut en forespørsel til kunstnere innen ulike kunstsjangre, om å jobbe kunstpedagogisk over tid i utvalgte barnehager.

Kunstnerne inviteres inn av DKB-leder og engasjeres gjennom en samtale av kunstfaglig og barnefaglig art. DKB har på denne måten utviklet en Kunstnerbank.

Ønsker du å bli en del av kunstnerbanken? Søk via  elektronisk søknadsskjema (blå knapp nederst på siden). 

 

Tlf: 53 03 82 30
E
-post: barnaskulturhus@bergen.kommune.no

Adresse
Kalmargaten 6, 5011 Bergen

  1. Klikk på “Gå til søknadsskjema” (blå knapp under). 
  2. Logg deg inn med BankID eller tilsvarende.
  3. Følg instruksjonene videre for å fylle i og sende skjemaet
Gå til søknadsskjema