Tråd overalt! Foto: Kunstpilotene/Annette Marandon

Den kulturelle bæremeisen (DKB) arbeider innenfor det profesjonelle kunstmiljøet med å utvikle gode kunstmøter for barn. Kunstinstitusjoner og kunstnere er velkommen til å bli med i programmet. 

BILDE: Tråd overalt! Foto: Kunstpilotene/Annette Marandon

Den kulturelle bæremeisen (DKB) er et ledd i Bergen kommunes kunst- og kultursatsing på barn og unge.

Ordningen har en todelt profil: Barna skal både møte kunsten på de profesjonelle kunstarenaene, og det skal være kunstmøter i barnas eget nærmiljø: barnehagene. 

Fra forestillingen "Ole iDolet Bull" med Bergen Byspill.
Fra forestillingen "Ole iDolet Bull" med Bergen Byspill.
Bilde: Helge Brekke
Alt og Ingenting
Alt og Ingenting
Bilde: Lasse Totland

 

DKB har som mål å utfordre byens kunstinstitusjoner på å innlemme de mindre barna i sitt repertoar, både i forhold til produksjon og formidlingsmetoder.

Kunstinstusjoner kan søke om å bli en del av DKB via elektronisk søknadsskjema. 

Søknadsfrist for 2024 var 22. mars. 
 

Performance med Kurt Johannessen
Performance med Kurt Johannessen
Bilde: Greta Evjen
Papir ved Hordaland Teater
Papir ved Hordaland Teater
Bilde: Hordaland Teater

 

Vi ønsker tilbud velkommen fra profesjonelle kunst- og kulturutøvere innen alle sjangre, både enkeltpersoner og grupper. Utøverne må være aktive kunstnere eller kulturarbeidere med relevant utdanning, kompetanse og/eller kunstnerisk praksis. DKB bruker lokale kunstnere, da det ikke er midler til reise, overnatting og diett.

Søknadsfrist for 2024 var 22. mars. 

DKBs programtilbud i barnehagene fordeler seg på to kategorier:

  • Turné: Konserter eller forestillinger som kommer til barnehagen med normal varighet på 30-45 minutter. Som utøver må du være tilgjengelig i minimum 5 dager, med to forestillinger pr. dag. Honoraret er kr 5620 per formidlingsdag per person. I tillegg vil utøver få dekket utgifter til kjøring mellom barnehagene.
  • Kunstpedagogisk arbeid over tid i barnehagen: Utøver jobber skapende og utforskende sammen med grupper av barn, med utgangspunkt i eget kunstnerisk virke. Honoraret er kr 20 000 per prosjekt. Det kan søkes om å besøke opptil tre barnehager.

I utvelgelsen av programtilbudet vektlegges følgende:

  • høy kvalitet
  • høyt fokus på barnas medvirkning
  • bredde i sjangre

 

Ved spørsmål om ordningen, ta kontakt med Elisabeth Slattelid på e-post: barnaskulturhus@bergen.kommune.no