Gå tilbake til:
Du er her:
Kunstpilotene

Den kulturelle bæremeisen (DKB) arbeider innenfor det profesjonelle kunstmiljøet med å utvikle gode kunstmøter for barn. Kunstinstitusjoner og kunstnere inviteres til å bli med.

Ordningen har en todelt profil. Barna skal møte kunsten på de profesjonelle kunstarenaene, og kunstnere skal jobbe i utvalgte barnehager med å skape kunst sammen med barna.

Den Kulturelle Bæremeisen (DKB) er et ledd i Bergen kommunes kunst- og kultursatsing på barn og unge. Leder: Greta Evjen, Barnas kulturhus.

Fra forestillingen "Ole iDolet Bull" med Bergen Byspill.
Fra forestillingen "Ole iDolet Bull" med Bergen Byspill.
Bilde: Helge Brekke
Alt og Ingenting
Alt og Ingenting
Bilde: Lasse Totland

 

DKB har som mål å utfordre byens kunstinstitusjoner på å innlemme de mindre barna i sitt repertoar både i forhold til produksjon og formidlingsmetoder. Institusjonene får tilbud om barnefaglig veiledning, og dette bidrar til utviklingen av nye programmer.

Les mer på Barnas Kulturhus sin nettside
 

Performance med Kurt Johannessen
Performance med Kurt Johannessen
Bilde: Greta Evjen
Papir ved Hordaland Teater
Papir ved Hordaland Teater
Bilde: Hordaland Teater

 

Hvert år sendes det ut en forespørsel til kunstnere innen ulike kunstsjangre, om å jobbe kunstpedagogisk over tid i utvalgte barnehager.

Kunstnerne inviteres inn av DKB-leder og engasjeres gjennom en samtale av kunstfaglig og barnefaglig art. DKB har på denne måten utviklet en Kunstnerbank.

Søkere som tidligere ikke har hatt oppdrag i DKB eller er registrert i DKB sin Kunstnerbank, må fylle ut og sende skjema sammen med relevant CV til Barnas kulturhus: greta.evjen@bergen.kommune.no

 

 

Tlf: 53 03 82 30
E
-post: barnaskulturhus@bergen.kommune.no

Adresse
Kalmargaten 6, 5011 Bergen