Gå tilbake til:
Du er her:
Foto: Magnus Skrede

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur innen musikk, scenekunst, visuell kunst, litteratur, film og kulturarv.

Hva er DKS Bergen?

Siden 2001 har Bergen kommune hatt ansvar for programmering av tilbudet i bergensskolen. Et av hovedmålene for DKS Bergen er at byen og byens kulturelle ressurser skal nyttes i skolens undervisning og at elevene skal være aktive deltakere i byens kulturliv og bli kjent med byens kulturarenaer.

Et tett samarbeid mellom Fagavdeling for kunst og kulturutvikling, Etat for skole og byens kunstmiljøer gir ny kompetanse om hva god kunst for barn kan være. Det gir mulighet til å utvikle deltakende formidlingsformer, der elevene både møter kunstnere ute i klassen og den profesjonelle kunsten i institusjonen/på kunstarenaen.

Tilbudet i DKS Bergen inngår som en del av skolens undervisning, men programtilbudet skal ikke være en erstatning for skolens egen undervisning i estetiske fag.

Hvem kan være utøver i DKS Bergen?

Primært er det aktører fra byens eget kunst- og kulturliv, både institusjoner og enkeltutøvere, som tas inn i programmet for DKS Bergen. I enkelte tilfeller vil også utøvere utenfor Bergen være aktuelle i programmet.

Som utøver i DKS Bergen må du kunne vise til et virke som profesjonell kunstner. Erfaring fra tidligere DKS-prosjekter eller formidling til målgruppen vil bli tillagt vekt i vurderingen av søknaden.

Frister

Frist for å melde inn tilbud for skoleåret 2022/2023 er 1. oktober 2021.

Alle profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur som ønsker å melde inn tilbud må registrere sine tilbud i den nasjonale portalen til Den kulturelle skolesekken, i DKS-portalen.

Enkeltutøvere kan logge seg på via ID-porten. Kunst- og kulturinstitusjoner må registrere seg for å få eget brukernavn og passord til siden, og skjema finner du ved å scrolle deg nedover på siden.

DKS-portalen, for innsending av programforslag