Et band med fire unge mennesker underholder i et telt utendørs.

Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett i Bergen kommune lyser hvert år ut mellom 30-40 stillinger for ungdom 16-20 år til Kultursommerjobb. 

Kultursommerjobb er Kulturetaten i Bergen kommune sitt sommerjobbtilbud for ungdom i alderen 16-20 år. Ungdommene planlegger og øver inn forestillinger med støtte fra mentorer og koordinatorer. De som får stillingene lønnes for å arbeide med kultur og formidling i tre uker i løpet av sommeren.

Ungdommene deles inn i grupper med ulike arbeidsoppgaver:

  • Arrangørgruppe som blant annet administrerer Kultursommerjobb-forestillingene
  • Utøvergrupper som blant annet utarbeider og fremfører forestillingene  
  • Mediegruppe som blant annet dokumenterer og promoterer Kultursommerjobb-forestillingene
  • Teknikergruppe som blant annet har ansvar for det scenetekniske under forestillingene

Etter innøving den første uken, fremføres forestillingene i ulike byrom i Bergen sentrum de påfølgende to ukene.

Kultursommerjobb gir ungdom som medvirker både arbeidserfaring og kulturformidlingserfaring. Arbeidet gir også mulighet for nye vennskap og bekjentskap, samt tre spennende og fantastiske jobbuker. Samtidig gir Kultursommerjobb kulturopplevelser til byens innbyggere og tilreisende. 

 

 

Kulturetaten oppfordrer alle i alder 16-20 år med interesse for noen av arbeidsoppgavene knyttet til Kultursommerjobb om å søke. 

Vi ønsker et mangfold av søkere, og rekrutterer fra et bredt spekter av byens ungdommer. 

Tilbudet søker å nå ungdom med ulike erfaringer og bakgrunner. Det ansettes ungdom med erfaring innen forskjellige kulturuttrykk, men det er ikke et krav å ha denne bakgrunnen for å få jobb. Vi ansetter også ungdom uten arbeidserfaring, som viser interesse for Kultursommerjobb.

Stillingene i Kultursommerjobb lyses ut hver vår, blant annet på Bergen kommune sine nettsider. Etter gjennomgang av alle mottatte søknader, innkaller Kulturetaten et stort antall av kandidatene til intervju. Med bakgrunn i søknad og intervju, velges det ut et visst antall ungdommer som blir ansatt. Kandidater som ikke får jobb oppfordres til å søke på nytt neste år.

I 2024 ble det  lyst ut 38 ungdomsstillinger til Kultursommerjobb 2024. Søknadsfrist var 20. februar. I 2024 foregår Kultursommerjobb i uke 28, 29 og 30.

 

Har du spørsmål om Kultursommerjobb, ta kontakt med fagkonsulent Ragnhild Ohma på e-post: Ragnhild.Ohma@bergen.kommune.no