Gå tilbake til:
Du er her:

Idrettslag, velforeninger, borettslag og organisasjoner tilknyttet det frivillige skyttervesen kan søke om spillemidler til å bygge idrettsanlegg i kommunen. Spillemidler som blir tildelt lag, organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner kommer fra overskuddet fra Norsk Tipping.

Kriterier

Drift av frivillige organisasjoner

  • Det har de siste årene kommet en rekke endringer og krav til organisering og drift av frivillige organisasjoner.
  • Banker krever at organisasjonen er registrert i Brønnøysundregistrene og har organisasjonsnummer for at laget skal kunne opprette konto i sitt navn
  • Kommuner krever som regel organisasjonsnummer for å utbetale tilskudd til laget
  • Organisasjonene må være registrert i Brønnøysundregistrene og Frivillighetsregisteret for å kunne søke momskompensasjon. For mer informasjon om registrering i frivillighetsregisteret: https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret

1) Idrettslag og organisasjonsledd i Norges idrettsforbund eller det offentlige skal ha kontroll med eierforhold og drift.

2) Det skal ikke blir utført økonomiske utdelinger, som blant annet utbytte, til eierne.

3) Et eventuelt overskudd skal tilkomme idrettslige formål.

4) Ved oppløsning eller avvikling skal formuen tilkomme idrettslige formål.

Søknadsprosess

Dere søker via elektronisk søknadsskjema. Se www.anleggsregisteret.no, der finner du lenke til skjemaet. Søknadsfrist er 1. oktober.

Husk at alle anlegg skal utformes slik at de tilfredsstiller de størrelser og funksjoner som er nødvendige for å gjennomføre aktiviteten anlegget er ment for. Søker er ansvarlig for dette. Se punkt 2.4.2 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Søker må også motta et anleggsnummer av Bergen kommune før søknad kan sendes inn.  Lenke til bestemmelsene finner du her. 

Søknadsbehandling

Først kommunal saksbehandling, deretter fylkeskommunal saksbehandling og statlig saksbehandling. Svar til søker foreligger fra Vestland fylkeskommune innen utløpet av juni året etter søknaden er sendt inn.

Klage

Eventuell klage sender dere til:  Vestland fylkeskommune på epost til post@vlfk.no

Kontakt

Eventuelle spørsmål om ordningen kan dere rette til Bergen kommune, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Kontaktpersoner: 

Ronny Lockert
E-post: ronny.lockert@bergen.kommune.no 
Telefon: 91 57 41 82

Grete Birkelid
E-post: grete.birkelid@bergen.kommune.no
Telefon: 40 81 36 24

Behandling av personvernopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Søknadsskjema spillemidler