Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser flere mennesker i samtale, sittende rundt et bord

Tilskuddsordningene har som mål å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. 

Tilskuddsordninger og frister

Bergen kommune har flere tilskuddsordninger for å fremme inkludering og mangfold i Bergen. I år vil kommunen særlig prioritere tiltak som motvirker utenforskap og bekjemper rasisme og diskriminering, gjennom å skape arenaer der personer med ulik bakgrunn møtes og blir kjent med hverandre.

I 2021 er det mulig å søke støtte fra fem ordninger.:

  • Tilskudd for frivillige organisasjoner til forebygging av negativ sosial kontroll 2021. Frist 30. april. Gå til søknadsskjema. 
  • Tilskudd til frivillige tiltak i lokalsamfunnet mellom personer med innvandrerbakgrunn og lokalsamfunnet for øvrig. Søknadsfrist var 7. mars 2021.  
  • Tilskudd til frivillige tiltak for personer med innvandrerbakgrunn innen arbeid og utdanning. Søknadsfrist var 7. mars 2021.
  • Tilskudd til forebyggende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Søknadsfrist var 7. mars 2021.  
  • Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner i Bergen. Søknadsfrist var 7. mars 2021.

 

Kriterier og vilkår

Organisasjoner som søker tilskudd må ha organisasjonsnummer, og må oppgi dette i søknaden før den behandles. Dette for å sikre at virksomheten oppfyller formelle kriterier for å være juridisk person, og at virksomheten har opprettet bankkontonummer. Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene

På eget skjema må det leveres rapport med regnskap på tiltaket som er støttet.

Søknadsprosessen

Søknad sendes digitalt v.h.a. Bergen kommunes tilskuddsportal.

Bergen kommune vil se tilskuddsordningen i sammenheng med andre tilskuddsordninger som forvaltes av kommunen og andre. Virksomhet som stimulerer til økt interkulturell forståelse og samhandling på tvers av ulike grupper vil bli prioritert. 

Kontakt

Spørsmål knyttet til disse ordningene kan rettes til Heidi-Beate Fagerbakke Aasen, e-post heidi-beate.aasen@bergen.kommune.noy, tlf. 41467255.