Bergen bys utdanningslegat har som formål å gi støtte til personer som tar høyere utdannelse og er bosatt i Bergen.

Ikke utbetalinger i 2024

Det vil ikke bli delt ut midler fra utdanningslegatet i 2024. 
Se også Bergen bys legat for økonomisk vanskeligstilte.

For å kunne søke må du være bosatt i Bergen og ha stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg, eller være registrert i folkeregisteret som bosatt i Bergen og studere ved andre norske eller utenlandske universiteter eller høyskoler.

Ikke utbetalinger i 2024

Det vil ikke bli delt ut midler fra Bergen bys utdanningslegat for 2024. Søknadsskjema for dette året er derfor ikke tilgjengelig.

Se også Bergen bys legat for økonomisk vanskeligstilte.

Bergen bys utdanningslegat er en stiftelse, med et eget styre. Les om Bergen bys utdanningslegat hos Brønnøysundregistrene.

Legatet er et resultat av at 18 legater ble slått sammen i 2009 og årene etterpå, da de hadde omtrent likelydende formål og man på denne måten kunne bedre avkastningen og redusere kostnadene til administrasjon. 

Styret behandler søknadene og tildeler i tråd med vedtektene. Pengesum som tildeles kvalifiserte søkere avhenger av legatets avkastninger og antall søkere.

Vedtekter og mer om legatet finner du på sidene til Lotteri og stiftelsestilsynet.