teaterskole

Frivillige organisasjoner, offentlige og private aktører kan søke midler til tiltak for å inkludere barn og unge i alderen 0 - 24 som er i fare for å havne i utenforskap. 

Informasjonsmøte: 24. oktober. 
Søknadsfrist: 3. november for frivillige og private aktører,  31. oktober for kommunale instanser.

Den nasjonale tilskuddsordningen fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har til formål å fremme mestring og samfunnsdeltakelse.  

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. 

Forskriften angir ulike aktivitetstyper det kan søkes midler til. Det kan søkes midler for inntil 3 år. 

I statsbudsjettet for 2024 er det foreslått 708,3 millioner kroner. Halvparten av midlene går til pågående aktiviteter som er innvilget tilskudd for 2024. Resterende midler for 2024 er 330 millioner kroner.

friluftsleir
Friluftsleir i Langeskogen
Bilde: Nina Blågestad

Søkere må sette seg inn i informasjon om aktivitetstyper, regelverk og veileder for ordningen, se utlysning for 2024 på Bufdirs nettside Tilskudd til inkludering av barn og unge | Bufdir.

 

Bergen kommune arrangerer informasjonsmøte på Teams om tilskuddsordningen 24. oktober klokken 17.00–18.30

Følg lenken for påmelding til Teams-møte innen 24. oktober klokken 15.00.  

Søknader fra frivillige organisasjoner og private aktører skal sendes gjennom Bufdirs søknadsportal. 

Søknadsfrist er 3. november 2023

 

 

 

Søknader fra kommunale aktører skal sendes samlet i ett søknadsskjema. Alle kommunale søkere må derfor ta kontakt på e-postadresse: Ragnhild.olsen@bergen.kommune.no for å bli invitert inn i det felles søknadsskjema i Bufdirs søknadsportal for Bergen kommune. 

 

 

Bufdirs søknadsportal.