Foto: Bergen kommune

Bergen kommune har mottatt 1 093 000 kr i tilskudd fra Bufdir til å etablere en fritidskasse for frivillige organisasjoner i Bergen. Det kan søkes om tilskudd til å dekke kostnader til utstyr, reise, cup, leir og/eller deltakeravgifter i faste, organiserte aktiviteter for målgruppen.

Formålet er å utjevne økonomiske ulikheter og bidra til at flere barn og unge får delta på faste fritidsaktiviteter uavhengig av økonomi. 

Ordningen har to søknadsfrister. Første søknadsfrist er 15. september 2023, mens andre søknadsfrist er 15. januar 2024.

Kultur-, idrett- og fritidsorganisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret og har et organisasjonsnummer. For organisasjoner som har undergrupper ber vi om at det er hovedorganisasjonen som søker på vegne av sine lag, og fordeler tilskuddet til sine undergrupper. 

Søker og medlemmene til søkeren må høre hjemme i Bergen, og aktiviteten skal primært foregå i Bergen.

Du søker via Bergen kommunes tilskuddsportal. Her finner du også mer informasjon om ordningen. 

Det kan søkes om tilskudd til å dekke kostnader til utstyr, reise, cup, leir og/eller deltakeravgifter i faste, organiserte aktiviteter for målgruppen. Deltakeravgifter omfatter både kontingent og treningsavgift.

Det gir ikke tilskudd til enkeltstående aktiviteter som eksempelvis kino, bowling, inngang til svømmehall eller lignende.

Tilskudd som tildeles ved første søknadsfrist gjelder for utgifter som blir fakturert høstsemesteret, og tilskudd som tildeles ved andre søknadsfrist gjelder for utgifter som blir fakturert vårsemesteret. 

Ved andre utlysning er det 462 000 kr til fordeling, og hver søkerorganisasjon kan bli tildelt inntil 20 000 kr. Det kan gjøres unntak for maksgrensen i områder med veldig store utfordringer. 
 

Tilskudd som tildeles ved første søknadsfrist gjelder for utgifter som blir fakturert høstsemesteret, og tilskudd som tildeles ved andre søknadsfrist gjelder for utgifter som blir fakturert vårsemesteret. 

Dersom du har spørsmål til ordningen kan du kontakte frivillighetsrådgiver Stine Emilie Konradsen. 

E-post: stine.konradsen@bergen.kommune.no

Telefon: 408 15 516

Her kan du søke