Bergen kommune kan etter Forurensningsloven ikke påta seg å sørge for kildesortering eller henting av boss fra arrangementer. Derfor må arrangører selv ta ansvar for dette.

I denne veilederen får du gode tips for å få ned avfallsmengden og å lykkes med resirkulering.

God planlegging er bra for både miljøet og arrangørens lommebok.

 • Planlegg alle innkjøp med tanke på å produsere så lite boss som mulig. 
 • Lag en oversikt over hvilke typer boss som vil oppstå (matavfall, plast, papir osv).
 • Velg leverandør av avfallsløsning (avfallsaktør). Denne kan hjelpe deg med planlegging og gjennomføring. 
   

 • En avfallsaktør kan levere beholdere for kildesortering og hente bosset, men som arrangør må du selv planlegge hvordan avfall skal håndteres under arrangementet. 
 • Kildesortert boss er ofte billigere å få hentet enn blandet restavfall. God planlegging kan derfor lønne seg.
 • På forhånd må du tenke gjennom hva slags typer boss som vil oppstå før, under og etter arrangementet. Dette kan være for eksempel matavfall, plastemballasje, trykksaker, papp og glass. God planlegging hindrer at boss oppstår unødvendig, og du finner ut hva slags løsninger som trengs for kildesortering. Du bør legge en plan for produkter som kan brukes igjen av deg selv eller andre.
 • Hvor store mengder vil oppstå av de ulike avfallstypene? Trenger dere containere for å tømme beholdere underveis, eller ikke? Dette er et viktige spørsmål med tanke på hvor mye plass dere trenger og kostnader knyttet til avfallsbeholdere og containere.
 • Prøv å få til avtaler om at leverandører tar med seg emballasjen når de leverer produktene sine. 
 • Husk å samordne avfallsløsningene med dine samarbeidspartnere, så du unngår dobbelt opp med avfallsløsninger! Sørg også for at eventuelle samarbeidspartnere tar ansvar for sitt eget boss ved endt arrangement, så slipper du å gjøre alt selv.
 • Én person bør ha særlig ansvar for planlegging og oppfølging av avfallshåndteringen.
 • Sett dere et mål om et plastfritt arrangement. 
   

 • Følg denne lenken for å se liste over ulike avfallsaktører: https://sortere.no/bedrift/mottak/#Bergen.
 • Kostnaden avhenger av hvor stort behovet ditt er for beholdere og containere, samt prisen på henting av ulike typer boss. Avfallsaktøren du velger bør kunne veilede deg om hva som er best for ditt arrangement.
 • Er arrangementet i Bergen sentrum? Hør med avfallsaktøren om du kan levere boss i bossnettet. Det er Bergens egne effektive og miljøvennlige avfallsløsning.
 • Vær klar på hva du som arrangør har behov for, og still krav til kildesortering. Avfallsaktøren må sørge for at avfallet materialgjenvinnes på best mulig måte 
 • Finn ut hva avfallsaktøren gjør med avfallet etter at det er hentet. Be om en detaljert rapport som viser hvordan bosset ble behandlet. Forsikre dere om at kildesortert boss blir materialgjenvunnet (ikke brent) dersom dette er avtalt, inkludert kvaliteten på materialgjenvinningen. 
   

 • Minst én person bør ha særlig ansvar for å følge opp avfallshåndteringen under arrangementet. 
 • Sørg for at det blir ryddet underveis slik at ikke boss blir liggende på området. 
 • Sørg for at det er rikelig med avfallsstativer/-beholdere for publikum. Disse plasseres på sentrale steder der det oppstår boss. Flytt gjerne beholderne rundt i løpet av arrangementet dersom det viser seg å være mer behov noen steder enn andre.
 • Sørg for god merking av avfallsstativer/-beholdere slik at publikum lett skjønner hva som skal kastes hvor. Avfallsaktøren din kan hjelpe med dette. 
 • Lag en sorteringsguide som passer arrangementet og som beskriver på en enkel måte hva som skal kastes hvor. Denne kan henges opp ved avfallsstasjonene. Vurder om det bør være “kildesorteringsvakter” ved de ulike stasjonene for å passe på at folk kaster bosset i riktig beholder. 
 • Eksterne samarbeidspartnere bør oppfordres eller instrueres til ikke å dele ut produkter/markedsføringsartikler som trolig ender som boss etter kort tid. Spesielt hvis disse er laget av plast. 
   

 • Spar på dekorasjoner og bannere dersom disse kan gjenbrukes på kommende arrangementer.
 • Du har allerede sørget for at eksterne samarbeidspartnere tar ansvar for bosset sitt (se punkt 2).
 • Du har også bedt om en detaljert rapport fra avfallsaktøren (se punkt 3). 
 • Avhold gjerne evalueringsmøte internt og med samarbeidspartnere. Kanskje noe kan gjøres enda bedre neste gang, både med tanke på boss og andre ting? 
   

Fortell folk hva du gjør og hvorfor! Med god avfallshåndtering og kildesortering møter arrangøren publikums forventning om et rent, ryddig og miljøansvarlig arrangement. Det vil bidra til mindre forsøpling, redusert forbruk, gi reduserte kostnader og styrke arrangementets og arrangørens miljøprofil.