Skal du sende faktura til Bergen kommune, må den følge retningslinjene våre og være i elektronisk handelsformat (EHF) som hovedregel. Det finnes særskilte krav spesifisert nedenfor.

Du kan bruke vår fakturaportal for å lage faktura i rett format dersom du ikke kan fakturere i EHF-formatet.

Bergen kommune følger DFØ sine retningslinjer for elektronisk faktura (EHF). Faktura som bryter retningslinjene våre, regnes ikke som mottatt. 

Fakturainnhold skal være i henhold til gjeldende lover og forskrifter på området.

Følgende enheter i kommunen bruker EHF:

 • Bergen kommune (bykassen) - org.nr. 964338531

Fakturaadressen til Bergen kommune er kommunens organisasjonsnummer 964338531 i ELMA for faktura som sendes elektronisk.

Fakturaadresse for Bergen kommune som gjelder bl.a. purringer/inkassokrav:

Navn på bestillende enhet
Bergen kommune
Serviceboks 7880
5020 BERGEN

Bergen kommune har følgende generelle retningslinjer for faktura:

 • Bestillinger utenom faste avtaler skjer ved bruk av rekvisisjon.
 • Vi har 30 dagers betalingsfrist. Fristen løper fra datoen korrekt faktura er mottatt. Andre betalingsfrister avtales spesifikt.
 • Kreditnotaer betales ikke ut fra leverandør, men avregnes på reskontro.
 • Purringer/inkassokrav leveres på papir/epost.
 • Faktura som ikke oppfyller retningslinjene for fakturering, blir ikke betalt. Leverandør må da sende korrekt faktura med ny dato og forfall. Kreditnota skal ikke lages.
 • Det skal ikke delkrediteres til kommunen. Ved feil, reklamasjon, erstatning eller prisavslag skal leverandør kreditere fullstendig beløp og sende ny korrekt faktura.
 • Fakturaer skal følge de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter på området.

Faktura til Bergen kommune må merkes slik i EHF-formatet:

 • Kommunens organisasjonsnummer 964338531
 • Telefon og epost til kontaktperson hos leverandør
 • Navn på bestiller og ressursnummeret til fakturabehandler. Ressursnummeret består av 5 eller 6 siffer. Det skal inn i feltet: cbc:BuyerReference>xxxxxx<. Bruk bare numeriske verdier i dette feltet. 

Leverandør skal bruke oppgitt ordrenummer og kontraktsnummer for å merke faktura. Dette skal fremgå av avtalen eller oppgis av kommunen før leverandør fakturerer.

 • Ordrenummeret skal inn i feltet: cac:OrderReference><cbc:ID>xxxxxxxx<. Bare numeriske verdier i dette feltet.
 • Kontraktsnummer skal inn i feltet: cac:ContractDocumentReference><cbc:ID>xxxxxxxxxxx<
 • Bestillers navn skal inn i feltet: «PartyContactName».
 • Kreditnota skal ha oppdragsgivers ressursnummer i feltet: <cbc:BuyerReference>xxxxxx<. Feltet: cac:OrderReference><cbc:ID>xxxxxxxx< skal være tomt. Referer til hvilket fakturanummer som kreditnotaen gjelder.
 • Det er egne retningslinjer for faktura som gjelder klienter og brukere.

Ved feil eller manglende fakturareferanse:

 • Faktura må merkes med minst en av følgende fakturareferanser: ressursnummer eller ordrenummer, for at faktura skal kunne behandles i kommunens økonomistyringssystem. Verdiene må være gyldige.
 • Elektroniske fakturaer mottas i kommunens fakturakontroll system: FakturaFirewall (levert av efacto/Aksesspunkt Norge), før overføring til økonomistyringssystemet. Leverandør mottar en epost fra dette systemet automatisk ved feil eller manglende merking på faktura. Her får leverandør en “hjelp-til-selvhjelp-portal” via en lenke i eposten, hvor de selv kan korrigere fakturamerkingen uten å sende kreditnota og ny faktura. 

Se kommunens side om anskaffelser for veiledning. For anskaffelser som er underlagt anskaffelsesloven vises det også til Forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser.

Særskilte retningslinjer for avtaleleverandører til Bergen kommune:

 • Ved innkjøpsordrer som mottas elektronisk fra vår e-handelsløsning, skal ordrenummer angis, i tillegg til kontraktsnummer. 
 • Kontraktsnummer skal påføres faktura. Plassering på faktura skal være i tråd med denne veilederen.
 • Ti år må gå mellom hver gang fakturanummer blir brukt på nytt.
 • For fakturaer med prekonteringsløsning (abonnementer), skal unik identifikator for kostnadene legges i feltet: «Invoice AccountingCost» (på hodenivå på faktura). For noen leverandører kan et annet felt i EHF-formatet være aktuelt. Det avtales direkte med den enkelte leverandør av abonnementstjenester om prekontering er aktuelt, og hvilket felt identifikatoren skal legges i.
 • Behov for mer informasjon på faktura, skal fremgå av avtalen eller angis av kommunen før faktura sendes. For eksempel.: målepunktID, bilnr. o.l.
 • Beløp under 50 kr skal normalt ikke faktureres, men overføres neste faktura.

Bare faktura fra avtaleleverandør skal til kommunen. Underleverandør fakturerer direkte til avtaleleverandør, som siden fakturerer videre til kommunen etter avtalen.

Er du leverandør og skal sende en faktura til kommunen som gjelder en innbygger som bruker våre tjenester, har vi noen retningslinjer som du må følge.

Klientfaktura er en faktura som er adressert til Bergen kommune, men som gjelder en bestemt klient eller bruker av våre tjenester.

Følgende retningslinjer gjelder for klientfaktura:

 • Klientfaktura sendes som hovedregel via elektronisk handelsformat (EHF) til kommunens økonomisystem. 
 • Informasjon som kan identifisere klienten eller brukeren skal ikke fremgå av faktura. For å ivareta taushetsplikt må ikke navn, initialer, fødselsdato, fødselsnummer, privat adresse og annen informasjon som kan identifisere klienten, fremgå av faktura.
 • Referanse til klient eller bruker (klientnummer, saksnummer eller lignende) skal derfor påføres klientfaktura i EHF-formatet. Henvendelser vedrørende riktig referanse rettes til den enheten i Bergen kommune som bestilte tjenesten/varen.
 • Faktura som ikke kan pseudonymiseres, skal sendes per post til resultatenheten som bestilte tjenesten/varen.

Faktura som er adressert/stilt direkte til klient, skal uansett sendes per post til resultatenheten som bestilte tjenesten/varen. Disse fakturaene blir behandlet i kommunens klientsystemer.

Faktura til samarbeidsparter, nevnt særskilt i kontrakt, skal ikke sendes til kommunen. Leverandøren må avklare fakturaadresse og -format med den enkelte samarbeidspart. Utestående ordnes direkte mellom bestillende enhet og leverandøren.

Leverandører, som ikke kan fakturere i elektronisk handelsformat, kan bruke vår fakturaportal. Her registrerer du faktura og laster opp vedlegg

Du kommer til fakturaportalen ved å klikke på boksen "lag en elektronisk faktura".

Fra 1/1-2024 avvikler kommunen gratis bruk av fakturaportalen.

Leverandører kan fortsatt registrere faktura i denne fakturaportalen eller velge en annen fakturaportal, eller  registrere faktura via egen nettbank.

Her finner du en oversikt over Fakturasystemer og enkle fakturaportaler som kan levere Elektronisk handelsformat (EHF)

Lag en elektronisk faktura

Nyttig innhold