HMSREG er et elektronisk verktøy for registrering av mannskap i byggeprosjekter.  Løsningen bidrar til å sikre at Bergen kommunes forpliktelser etter lover og forskrifter. Kommunen bruker systemet for å følge opp seriøsitetskrav. 

Les mer om HMSREG-løsningen