Har det skjedd endringer som påvirker verdien av eiendommen, kan du be om ny taksering ved å bruke kontaktskjemaet. Endringene må du dokumentere. 

I perioden mellom to alminnelige takseringer kan du, dersom det har skjedd vesentlige endringer, be om å få taksert din eiendom på nytt.

Kravet må være fremsatt innen 1. november før skatteåret.
Ved omtaksering skal eiendommens verdi vurderes på samme måte som ved siste alminnelige taksering. Takstnemda avgjør om vilkårene for omtaksering er oppfylt.

  • Ved deling av eiendom
  • Bygninger på eiendommen har brent
  • Bygninger er blitt revet eller lignende
  • Det er ført opp nye bygninger på eiendommen, eksisterende bygninger er bygd på eller det er gjort andre oppgraderinger av bygningsmassen på eiendommen
Kontaktskjema