Sau med øremerke. Foto: Gerd Lithun.

Har du tatt over eller startet en landbruksproduksjon i Bergen kommune og trenger et produsentnummer? Alle som skal levere landbruksprodukter må ha et slikt nummer.

Alle som skal levere landbruksprodukter må ha et produsentnummer registrert i Produsentregisteret

Produsentnummeret representerer en kobling mellom landbrukseiendom og foretak.

Det er kommunen der driftssenteret ditt er, som oppretter produsentnummeret. 

Produsentnummeret ditt kan søkes opp på prodreg.no 

Alle foretak som driver en landbruksproduksjon (inkludert birøkt) kan få tildelt produsentnummer.

Hobbyforetak som ikke har organisasjonsnummer kan også få produsentnummer. Det lages da en kobling mellom landbrukseiendom og personnummer (11 siffer).

For å få registrert et produsentnummer må du ta skriftlig kontakt med Seksjon for næring og landbruk.

Du må da opplyse om:

  • Hvorfor du har behov for et produsentnummer
  • Organisasjonsnummer (landbruksforetak) eller fødselsnummer (hobbydrift)
  • Gårdsnummer og bruksnummer for landbrukseiendommen der hoveddelen av driften din foregår 

Produsentnummeret ditt kan søkes opp på prodreg.no 

Denne databasen forvaltes ikke av kommunen.