Sau med øremerke. Foto: Gerd Lithun.

Har du tatt over eller startet en landbruksproduksjon i Bergen kommune og trenger et produsentnummer? Alle som skal levere landbruksprodukter må ha et slikt nummer.

Alle som skal levere landbruksprodukter må ha et produsentnummer registrert i Produsentregisteret. Nummeret er knyttet til gårdsnummer, bruksnummer og organisasjonsnummer (personnummer for hobbyforetak).

Produsentnummeret representerer en kobling mellom landbrukseiendom og foretak.

Produsentnummeret har 10 siffer og består av:

  • kommunenummer (4 siffer)
  • gard-idnummer (4 siffer)
  • produsentløpenummer (2 siffer)

Det er kommunen der driftssenteret ditt er, som oppretter produsentnummeret.

Alle foretak som driver jordbruk (inkludert birøkt) kan få tildelt produsentnummer.

Hobbyforetak som ikke har organisasjonsnummer kan også få produsentnummer. Det lages da en kobling mellom landbrukseiendom og personnummer (11 siffer).

For å få registrert et produsentnummer må du ta skriftlig kontakt med kommunen via landbruk@bergen.kommune.no 

Du må da opplyse om:

  • Hvorfor du har behov for et produsentnummer
  • Organisasjonsnummer (landbruksforetak) eller fødselsnummer (hobbydrift)
  • Gårdsnummer og bruksnummer for landbrukseiendommen der driftssenteret ditt er

Kontakt oss også gjerne via landbruk@bergen.kommune.no dersom du har spørsmål.