Dreneringstiltak

Etat for landbruk har ansvar for å forvalte en rekke statlige og kommunale tilskudd. På denne siden finner du alle søknadsfristene for tilskuddsordningene. 

Dersom du er ny søker anbefaler vi deg til å ta kontakt med Etat for landbruk før søknaden sendes inn. 

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning i jordbruket

15. mars (telledato 1. mars)
15. oktober (telledato 1. oktober)

Tilskudd til miljøtiltak i landbruket (SMIL-tilskuddet)

1. mars

Regionalt miljøtilskudd (RMP-tilskuddet)

15. oktober

Tilskudd til tiltak i beiteområder

  1. mars

Tilskudd til drift av beitelag (OBB-tilskuddet)

15. november

Dreneringstilskudd

Løpende søknadsfrist

Stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning

31. mai

Tilskudd til urbant landbruk
15. februar

Tilskudd til dyrevelferd
15. juni