Du kan søke om tilskudd til nærings- og miljøtilskudd i skogbruket. Bergen kommune har vedtatt egne overordna retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak. Disse angir hvilke formål det kan gis tilskudd til og hva som kan gis i tilskudd til de ulike formålene.  

Du kan søke om tilskudd til følgende:

  • Skogkultur, herunder planting og ungskogpleie
  • Miljøtiltak
  • Nybygging og ombygging av skogsveier
  • Skogsdrift med taubane, hest o.a.

Det kan også bli gitt tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering og andre aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket. Her anbefaler vi at du tar direkte kontakt med Seksjon for næring og landbruk i forkant av en eventuell søknad.  

Du finner mer informasjon om ordningen og aktuelle søknadsskjema hos Landbruksdirektoratet under "Ordninger for skogbruk": 

Ordninger for skogbruk - Landbruksdirektoratet 

Ta kontakt med skogbruksrådgiver hos Seksjon for næring og landbruk dersom du har spørsmål til tilskuddsordningen.