Innolab

Siden 2017 har kommunen utviklet sitt eget metodeverk for tverrfaglig samhandling med innovasjon i offentlig sektor som fokus. 

Metodikken legger til rette for å samle, dele og engasjere på tvers av fagmiljø både internt og eksternt.

Samfunnet blir stadig mer digitalisert. Det skjer en digital transformasjon, der nye tjenester blir utviklet og eksisterende tjenester blir gitt på nye måter. Forandringen gjør at vi har behov for å jobbe sammen på andre måter enn tidligere.

Filosofien til Innolab er å samle, dele og engasjere. Dette har vært grunnlaget for måten vi jobber på og metodikken vi har utviklet.
 

Idébobling
Idébobling
Bilde:  

Innolab bidrar til at vi sammen jobber mer effektivt. Arbeidsmåten vår skaper synergi på tvers av tjenesteområder, fagmiljøer og organisasjoner. Vi kobler offentlige etater, private virksomheter og frivillig sektor ved å dele erfaringer og idéer og bli kjent med ulike synspunkter på konkret behov slik at vi kan bygge helhetlige tjenester og samtidig styrker kompetansen på tvers av fagfelt og miljø i kommunen vår.
 

Idéproduksjon
Fra en idédugnad med studenter fra HVL
Bilde:  

Konseptet vårt handler om å bruke de ulike erfaringene og perspektivene som deltakerne tar med seg. Vi dyrker idéer basert på innsikter som samler, deler og gir rom for engasjement på tvers av ulike fagmiljøer. 

Innolab har ingen ansatte og alle medarbeidere i Bergen kommune er fri til å benytte Innolab-metodikk og Innolab-rommene.

Konseptutviklingen eies av Seksjon digital transformasjon, konsern og utvikles av innovasjonsrådgiver Kjersti Haukeland Eiken i sterkt samspill med kommunens  medarbeidere fra ulike byrådsavdelinger og innbyggerne i kommunen. Metodikk og konsept drives og utvikles av kommunens Ansattservice avdeling Innovasjon og utvikling.

  • Når du kjenner på at det vi holder på med trenger å røskes litt i, produktene eller tjenestene kanskje ikke lengre er i samsvar med endringer i tiden, at noen tjenester fungerer OK men trenger kun en liten forbedring og andre trenger vi å stoppe eller vi har behov for å faktisk skape helt nye tjenester og løsninger som er bedre tilpasset brukerne, behovene, samtiden og teknologien..... Ja da er Innolab-metodikken helt perfekt!! 
Få gode ideer sammen med andre
Få gode ideer sammen med andre
Bilde:  

Innolab gir hjelp til selvhjelp for innovasjonssamarbeid i offentlig sektor. Det enkle konseptet kan brukes av alle som ønsker å ta nye metoder i bruk for å samhandle på tvers av fagmiljø og «siloer» i offentlig sektor.

Hovedmålgruppen var opprinnelig alle kommunalt ansatte, men metodikken egner seg like godt i samhandling og medvirkning med innbyggere, næringsliv, gründere, utdanningsmiljø, frivillig sektor og ulike fagmiljøer både eksternt og internt i kommunen.
 

Myteknuser
Myteknuser
Bilde:  

Dette er ikke et sted med ansatte der du kan bestille fasilitatorer – du trenes selv opp i det å planlegge og gjennomføre egne Innolab-reiser! 

Du tilpasser metodikken enkelt til dine konkrete behov og gjennomfører selv arbeidsprosessen. I starten får du selvsagt litt reisehjelp, slik at du kan fortsette reisen og hente ut synergier av arbeidsøktene på en effektiv måte.
 

Vi lærer deg metodikken
Vi lærer deg metodikken
Bilde:  

 

Innolab reisen
Innolab reisen
Bilde:  

En Innolab-reise tar deg med fra det oppstår et behov eller problem, og til behovet får idéer som kan testes ut i praksis.

I begynnelsen må du ta en samtale med deg selv og dem rundt deg for å finne ut hva behovet ditt egentlig er, og hvordan du tror Innolab-metodikken kan hjelpe deg som "metoden over alle metoder". Lag deg derfor en oversikt over hvem som kan bidra med hva, hvem som bør kontaktes for å belyse behovet sett fra ulike synspunkter og ikke minst utfordre behovet ved å prate med andre som ikke er i samme avdeling som deg selv FØR før du lager til en invitasjon. Innolab-konseptet er nemlig ikke ment til "navleloproduksjon".

Det er du som eier behovet som er vertskap og tar ansvar for å komme frem til noe konkret i selve arbeidsøkten, slik at man går fra ord til handling og klarer å få en god og effektiv arbeidsprosess og læring underveis for alle involverte.

Det er  du som behovseier (eller behovs-tildeler)  som er ansvarlig for at prosessene i etterkant blir effektive, kostnadsbesparende, tverrfaglige og konkrete. 
 

Gode samtaler
Gode samtaler
Bilde:  

 

Bergen kommune har ansvaret for å levere mange viktige tjenester til innbyggerne og da må innbyggerne bli inkludert når tjenester blir utformet! 

Samlinger må inkludere innbygger-representanter
Samlinger skal alltid ha representanter fra innbyggerne med
Bilde:  

Innolab-metodikken kan hjelpe til med å konkretisere hva som er årsaken til at et behov oppstår. Metodikken er enkel og kan bli brukt av alle, uansett forkunnskaper. 

Arbeidsformen er utradisjonell og uformell. Det skaper både rom for kreativitet og effektive arbeidsprosesser der alle stemmer skal bli hørt.

Metodikken passer både til små og store prosjekter, og er godt egnet både med og uten eksterne deltakere. Metodikken er utprøvd siden 2017 i mange av kommunens avdelinger og også i organisasjoner og hos private aktører som samarbeider med Bergen kommune så vel som i andre kommuner.

I Innolab har vi mange uttrykk som kanskje kan høres litt rart ut, men de er en fin beskrivelse for hva vi holder på med!

«Digikok» er en effektiv workshop-teknikk og ble utviklet da det ble et enda større behov for digitaliserte løsninger da pandemien brøt ut i 2020. Den fungerer på samme måte som den fysiske økten, «Hodekok», bare alt skjer digitalt på Teams.

 

Gruppearbeid
Gruppearbeid
Bilde:  

Prosessen med å utarbeide en digital «Hodekok» var allerede i gang før korona, men fikk ordentlig fart da alt stengte ned, og hele Bergen kommune måtte jobbe fra hjemmekontor. 

Fremdeles er "Digikok" i bruk og en av grunnene er at det viste seg enklere å samle og gjennomføre en tverrfaglig arbeidsøkt med deltakere fra hele landet. En Digikok er mindre tidkrevende og kostnadsbesparende for alle involverte.
 

Digikok på hjemmekontor
Digikok på hjemmekontor
Bilde:  

Last ned vår egen enkle guide og prøv deg frem:


 

Husk å skrive notater
Husk å skrive notater
Bilde:  

Et av våre lokaler finnes i Rosenkrantzgaten 3, 4. etasje. 

Rommet er utformet spesielt til Innolab-metodikken som inkluderer store skriveflater og presentasjonsområde. Det er krakker og puffer i rommet for små pauser og fungerer best til grupper og verksteder. 

Gammelt lokalet
Gammelt lokalet
Bilde:  
Gammelt lokalet
Gammelt lokalet
Bilde:  

 

Innolab ønsker å være en brobygger mellom det kommunale og det akademiske miljø gjennom praksisnær eksperimentering og utvikling sammen med studenter fra de ulike utdanningsaktørene i Bergen. 

Vi ønsker velkommen studenter fra ulike faginstanser som ønsker å bli kjent med kommunens innovasjonsarbeid. Vi ønsker spesielt studenter som vil jobbe med digital transformasjon, bærekraftig innovasjon, kontinuerlig endring og forbedring, prosessmodellering samt kommunikasjon og informasjonsarbeid.

Praksisoppgaver så vel som masteroppgaver er ønskede bidrag til å medvirke til endring og innovasjon både internt i metodeutviklingen og ut i de ulike prosjekter som Innolab blir engasjert i.

 Laura Ve, arkitekt og byplanlegger:
«Innolab kaster en også litt ut av komfortsonen og du blir utfordret og litt presset på tid. Det tvinger frem tanker og ideer. Men det skjer jo noe når folk blir presset ut av komfortsonen og må komme med innspill til økten. Man får hørt alle. Det er en stor verdi å få høre andre og nye innsikter når man skal jobbe med et prosjekt eller har en utfordring.»  

 «Fasilitering er veldig viktig, i forhold til at det er en veldig kompleks oppgave og man må ha mange baller i luften. Man burde ha erfaring med det for å kunne få ur det beste hos folk. Det er en kompleks oppgave å fasilitere en økt med folk som har et helt ulikt bilde av en situasjon.»  

«Metodikken fører til reell samskapning og ikke bare en utveksling av tanker. Man kommer faktisk fram til noe konkret. Og det er fint at ingen eier en idé mer enn andre, fordi man har kommet frem til den sammen.»  
 

Atle Kvamme, Bergen næringsråd:
«En veldig tydelig gevinst er at man får samlet folk på tvers som ellers er vanskelig, dette kan være møter med skoler, næringsliv, bedrifter, organisasjoner, enkeltmennesker, elever og kommuner. Alt i alt aktører fra ulike settinger, slik at det ikke hele tiden bare er næringslivet som møter næringslivet. Vi brukte det (økten i Innolab) for å kanskje finne andre måter å løse oppgaver på. Da er det alltid greit å få inn en ekstern, og når Innolab er et gratis tilbud i kommunen er det veldig greit å ta i bruk. Her blir alt tilrettelagt.»

«Det som er veldig bra er at Innolab samler folk, bruker en metodikk basert på at folk skal være aktiv selv og delta. Det som er veldig fint er at man bruker de første ti min å skape forventninger til folk, og at det er pitchere som setter en på sporet av hva økten skal handle om. Det er veldig bra.» 

Sitat
 
Bilde:  

Tina Larsen, seniorarkitekt hos Byarkitekten og prosjektleder for BOPILOT:
«Jeg jobbet med utvikling av en nettside til Bopilot hackathon, en konkurranse for å lage et digitalt møtested, som skulle koble ulike aktører og sikre medvirkning. Jeg hadde kjennskap til Innolab sitt arbeid fra kommunen, og visste hva en økt handlet om. Derfor var det naturlig å bestille en økt for å få bedre innsikt.» 

«Det som også er nyttig er at Innolab er en arena som skal oppmuntre til å tenke nytt og å være «vågal». Det er også en arena som er dedikert til erfaringsdeling og at man skal bli klokere sammen. Og det fungerer.»  

«Det er også bra at man får noe konkret og håndfast ut av øktene. Jeg har vært med på totalt åtte økter i regi av Innolab, og alle har vært veldig produktive.»  

«Om jeg skal komme med en sammenligning, så er jo nesten Innolab som en jordmor! Man hjelpes med å føde nye ideer, og å sette de ut i live. Man får opp og frem nye ideer - i samarbeid med andre.»  
 

Sitat
 
Bilde:  

-Rådgiver rettet mot barnehager i kommunen
«Innolab er en del av en veldig kreativ prosess for min del. Her gjelder det å spytte ut ideer og å tenke stort. Og det å tørre å tenke stort er veldig viktig. Dette er en arena som handler om å være «vågal» i ideene, det er veldig spennende og stas.»  

«Vi brukte Innolab som et startskudd for hvordan vi skulle nærme oss dette feltet. Da tok vi utgangspunkt i det barnehagene trengte, og det var fokus på at økten med Innolab skulle være effektiv og læringsrik.» 

«Jeg er veldig begeistret for Innolab sitt tilbud, og jeg er en fan av effektiviteten som bringes med øktene.»  
 

sitat
 
Bilde:  

«Øktene jeg har vært med på har handlet om oppstart av prosjekter, innovasjonsspørsmål, en utfordring man står overfor eller hvordan veien videre i et prosjekt skal være. Man kan bruke Innolab i så mange sammenhenger og i så mange prosjekter, så jeg har vært med på alt mulig av økter. Det er helt utrolig hvor bredt Innolab treffer, og hvor mange som har behov for et slik tilbud.»  

-Steinar Carlsen avdelingsleder Digitalisering og innovasjon konsern
«Øktene er lagt opp slik at det ikke er noe «hjemmebane/bortebane»; det er rollefritt og en uformell stemning. Innolab er også organisasjonsløs, noe som også gjør det lettere å dele fra egne erfaringer. Jeg tror øktene går bra fordi det kobler folk sammen på en uformell og annerledes arena, som har en enkel, men veldig god metodikk. Man stille likt som alle andre, uavhengig om man er student eller leder. Er ekspert eller ikke. Effektiv og samlende. Det er noe deltakere og bestillere har eierskap til og kan bruke videre i arbeidslivet.»  

«Egentlig har alt med Innolab gått over all forventning. Og jeg vet det er et tilbud som er nyttig, og at det hjelper enkeltpersoner og bedrifter. Jeg vet at vi har skapt et godt tilbud. Det er mange aktiviteter som blir kjørt i regi av Innolab, og bredden av disse aktivitetene er utrolig.»  

 

Sitat
 
Bilde:  


-Sissel Hedvig Lilletveit, spesialpedagog
«Jeg ønsket en økt i Innolab da jeg skulle jobbe med en kvalitetsutviklingsplan. Da fikk vi samlet representanter for spesialpedagogiske tjenester, som går på tvers av barne- og ungdomsskole. Vi samlet PPS, barn og unge fra skoler. Dermed fikk vi samlet en god del, og vi fikk et mangfold av deltakere, og dermed et bredt spekter.»

«Økten i Innolab hadde en stor påvirkning på planen, og forandret mye av opplegget, og den fikk oss til å vektlegge unge i enda større grad i planen. Innolab var med på å forme og å utvikle det vi jobbet med i veldig stor grad. Så det er virkelig en stor nytteverdi å få inn, opp og frem flere perspektiver. Spesielt brukerstemmen. Det å få frem brukerstemmen, samlet perspektiver, hørt flere og diskutert og å få ideer opp på en tavle er en suksessfaktor i kommunen, og noe enda flere burde benytte seg av.»
 

Har du spørsmål eller ønsker å holde en arbeidsøkt med Innolab-metodikken er det bare å ta kontakt med Prosjekt- og programavdelingen i Ansattservice/Rosenkrantzgaten.

Du finner en enkel guide for metodikk og tips om hvordan gjennomføre tverrfaglige arbeidsøkter i vedlegget: Digikok: