Stoppskilt med ordene Stopp sosial dumping

Bergen kommune er en stor innkjøper og ønsker ryddige forhold hos dem vi kjøper varer eller tjenester fra. Tips oss dersom du kjenner til sosial dumping eller andre kritikkverdige forhold hos en leverandør eller underleverandør.

Bergen kommune har som stor offentlig innkjøper et ansvar for å motvirke sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet. Sosial dumping skjer hvis utenlandske arbeidstakere for eksempel blir utsatt for brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler, regler om arbeidstid eller krav til bostandard. Det er også sosial dumping hvis arbeidstakere blir tilbudt lønn eller andre ytelser som er uakseptabelt lave sammenlignet med det som ellers er normalt å tjene i Norge.

Bergen kommune har ansvar for en rekke kontrakter der leverandører utfører arbeid for kommunen. Kommunen følger opp kontrakter og jobber mot sosial dumping gjennom dette. Men vi setter pris på at du gir beskjed om du kjenner til forhold hos noen av våre leverandører som kan være sosial dumping eller arbeidsmarkedskriminalitet.

Du kan sende oss tips gjennom å bruke varslingsskjemaet nedenfor. Skjemaet kan brukes av alle som vil informere kommunen om sosial dumping, arbeidslivskriminalitet eller andre kontrakts- eller lovbrudd hos våre leverandører eller underleverandører.

Skjemaet blir sendt kryptert til kommunens saks- og arkivsystem. Meldingene blir fulgt opp av dedikerte personer på vår innkjøpsseksjon.

Elektronisk skjema for tips om sosial dumping