Gå tilbake til:
Du er her:
Logoene til løsninger for å motta regning fra kommunen

Har du fått regning fra Bergen kommune Bykassen ved Økonomitjenester? 
Husk at spørsmål om innhold må rettes til den enkelte fagavdeling,  du finner kontaktinfo på regningen. 

Nedenfor finner du informasjon om betaling. Kontakt kundesenter ved spørsmål om betaling eller inkasso telefon 53 03 08 00. 

Kontakt Betalingsservice i Økonomitjenester på telefon: 530 30 800 (tastevalg 2) eller e-post: betaling@bergen.kommune.no

Har du betalt for mye i eiendomsskatt eller kommunale avgifter? Da betaler vi tilbake det du har til gode. Pengene får du inn på samme konto som du betalte fra.

Spørsmål om innhold retter du til fagavdelingen. Du finner kontaktinformasjon til fagavdelingen øverst på førstesiden eller på siste side av regningen.

Vær oppmerksom på at regningen kan gå over flere sider. Øverst til høyre på den første siden ser du hvor mange sider det er til sammen. Totalbeløpet for hele regningen finner du under “Sum å betale”.

Med eFaktura mottar du regning fra Bergen kommune rett i nettbanken. Du finner regningen som PDF-vedlegg. Du bør åpne og kontrollere fakturaen før du godkjenner betalingen.

Du kan kombinere eFaktura og Avtalegiro. Da blir betalingen trukket automatisk fra kontoen ved forfall. Du trenger ikke godkjenne regningen i nettbanken.

Bergen kommune har endret utsendelse av eFaktura i henhold til bankenes nye løsning. Det betyr at alle som ønsker å motta eFaktura må gi en generell aksept for dette. Avhengig av bank blir dette kalt «Ja takk til alle»/«Alltid eFaktura». 

Dette kan ha betydning for deg som mottar faktura fra Bergen kommune, enten du gjør det på vegne av deg selv eller andre. 

Tidligere fikk jeg eFaktura, men nå mottar jeg ikke lenger faktura i nettbanken
Du må inngå avtale om «Ja takk til alle»/Alltid eFaktura» i nettbanken eller i din betalingsapp. 

Tidligere var det mulig med eFakturaavtale på faktura adressert til andre enn deg selv. eFaktura ble sendt til den som hadde registrert eFakturareferansen i nettbanken. Som følge av personvernlovgivningen, GDPR, er dette endret. Med «Ja takk til alle»/«Alltid eFaktura» vil alltid den som er oppgitt som fakturamottaker være den som får fakturaen presentert i nettbanken. 
 

Hvor sendes regningen min hvis jeg ikke har sagt «Ja takk til alle»/
«Alltid eFaktura»?
Hvis du ikke har «Ja takk til alle» blir faktura sendt i posten eller i en annen elektronisk kanal som du har valgt.

Jeg har tidligere ikke fått eFaktura fra kommunen, men nå kommer fakturaen i nettbanken min?
Hvis du har inngått «Ja takk til alle»/«Alltid eFaktura»  i en annen betalingsflate som er tilknyttet tjenesten , vil du nå kunne få eFaktura i nettbanken.
 

Kan jeg fortsatt motta eFaktura på vegne av andre?
Det kan du, men du må først gi samtykke til «Ja takk til alle»/«Alltid eFaktura».  Hvis du er ny fakturamottaker for en annen person, må du kontakte fagavdelingen som leverer tjenesten. For at fakturaen skal sendes til deg, må avdelingen ha registrert ditt fødselsnummer i fagsystemet.

Du kan selv endre fakturamottaker for kommunale gebyr og eiendomsskatt (for eiendom) på nettsidene til Bergen kommune.

 

Har du fått varsel om eFakturaregning fra kommunen, men får ikke se den i nettbanken eller i Vipps?
Det kan oppstå forsinkelse mellom varsling og når faktura blir tilgjengelig i din betalingsflate, vent til neste dag og ta en ny sjekk av bankkonto.

 

 

Det blir sendt ut regning for kommunale gebyrer og eiendomsskatt 4 ganger pr år. Regningen blir produsert og sendt ut ca. 3 uker før forfall.  Forfall er 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november. Blir regningen betalt for sent, sender vi rentefaktura. Vi beregner forsinkelsesrente etter gjeldende satser. Kommunen tilbyr ikke månedlig regning for kommunal gebyrer og eiendomsskatt.

Øverst på side 1 på faktura får du opplyst hvilket kvartal, år og eiendom som regningen gjelder for. Du finner også informasjon om andel av årsbeløp for eiendomsskatt, vann- og avløpsgebyr og renovasjonsgebyr. Årsgebyr for feie- og tilsyn sendes i sin helhet 1 gang pr. år, enten ved 2. eller 3. kvartal.

På samtlige faktura viser vi hvilket kvartal eventuelt ekstra tømming av restavfall gjelder for, denne informasjonen sendes også til de som ikke har hatt ekstra tømming nevnte kvartal.   

Beløpet på regningen er ikke alltid likt fra kvartal til kvartal i løpet av kalenderåret. Har du ekstra tømming av restavfall enkelte kvartal, eller har du et ildsted som i sin helhet faktureres 1 gang pr. år  vil regningen noen ganger være høyere enn ellers. 

Du kan se dine regninger på Min side i Bergen kommune. Har du spørsmål til gebyrene eller beregning av eiendomsskatt, må du kontakte fagetaten som har beregnet gebyret. Har du spørsmål til betaling av faktura, kontakter du Betalingsservice. Du finner kontaktinformasjon for både fagetatene og Betalingsservice nederst på fakturaen din.

Har du kjøpt eller solgt eiendom, vil vi motta eierskiftemelding om dette fra Kartverket. Vi sender regning til den som er registrert som eier den dato vi oppdaterer eierforholdet mot Kartverket. I perioden mellom oppdatering og produksjon av faktura kan eierforholdet bli endret, spesielt i juli måned har vi en lengre periode der vi ikke oppdaterer eierforhold.  
Har vi sendt faktura til gammel eier og den ikke blir betalt ved forfall, vil kravet blir overført på eierskiftefaktura til ny eier og på ny eier sitt kundenummer og KID referanse.

Motta regning i Vipps

Det er mulig å betale regninger fra Bergen kommune i Vipps-appen. Det er noen begrensninger:  Du kan ikke bruke Vipps til å betale for parkeringsgebyr, boligsoneparkering, piggdekkoblat og husleie for kommunal bolig.

Motta regning i Digipost

Du kan også motta faktura i den digitale postkassen Digipost.  Tjenesten er ikke tilgjengelig for eBoks. 

 

Alle regninger fra Bergen kommune merket med avsender Økonomitjenester skal betales til hovedbankkonto 5210.05.39187. Regninger fra Etat for boligforvaltning skal betales til konto 5202.05.53812.

Bruk kundeidentifikasjon (KID-referanse) ved betaling. Mangler du KID, skriv kundenummer, kundenavn, fakturanummer eller hva regningen gjelder. 

Alle fakturaer fra Bergen kommune skal som hovedregel betales i sin helhet innen oppgitt frist. Dersom du av ulike årsaker likevel ønsker å søke om betalingsutsettelse, kan du søke om utsettelse i inntil 3 måneder.

Dersom du representerer en annen person i kraft av å være verge, må du sende vergefullmakt . Mandatet i vergefullmakten vil gi deg som verge mulighet til å kommunisere med Økonomitjenester i saker som gjelder den personen du er verge for.

Er du pårørende og skal sende inn skifteattest til Bergen kommune, kan du bruke det digitale skjemaet under.

 

Ved betaling fra utenlandsk bank, bruk en av følgende bankadressekoder for å identifisere mottakende valutabank i Norge:

  • IBAN-kode: NO4752100539187 
  • SWIFT/BIC-adresse: DNBANOKKXXX.
Se regningene dine på Min side