Gå tilbake til:
Du er her:
Logoene til løsninger for å motta regning fra kommunen

Har du fått regning fra Bergen kommune?

Husk at spørsmål om fakturagrunnlaget må rettes til den enkelte fagavdeling. Les mer her om hvordan du kan betale en regning, endre regningsmottaker eller skaffe deg oversikt over regningene dine.

Har du spørsmål om innholdet i regningen?

Spørsmål om innhold retter du til fagetaten. Du finner kontaktinformasjon til fagetaten under kundenavn/adresse eller på baksiden av regningen (faktura).

Vær oppmerksom på at regningen kan gå over flere sider. Øverst til høyre på den første siden ser du hvor mange sider det er til sammen. På første side ser du totalbeløpet for hele regningen.

Har du spørsmål om selve betalingen?

Kontakt LRS Betalingsservice på telefon: 53030800 (tastevalg 2) eller
e-post: betaling@bergen.kommune.no

Betale regninger med eFaktura og AvtaleGiro

Med eFaktura mottar du regning fra Bergen kommune til godkjenning rett i nettbank:

Du kan også inngå AvtaleGiro med banken din for trekk av faste regninger. 

Du kan også inngå AvtaleGiro med banken din for trekk av faste regninger. 

Betale regninger med Vipps

Det er mulig å betale regninger fra Bergen kommune i Vipps-appen. Det er noen begrensninger:  Du kan ikke bruke Vipps til å betale for parkeringsgebyr, boligsoneparkering, piggdekkoblat, husleie for kommunal bolig og restskatt.

Dersom du ønsker å motta fakturaen på Vipps, må du avslutte AvtaleGiro-avtalen i nettbanken din.

Hvis du ikke ønsker å motta faktura i Vipps, må du selv avslutte dette ved å endre innstillingene i appen din. Da går du inn på profil og betalingsvalg. Her velger du mellom motta regninger i Vipps og få eFaktura i Vipps. 

Motta regninger i digital postkasse

Du kan også motta faktura i den digitale postkassen Digipost. Tjenesten er ikke tilgjengelig for eBoks. 

Hvilken konto skal regninger betales til?

Alle regninger fra Bergen kommune skal betales til bankkonto 5210.05.39187.

Bruk kundeidentifikasjon (KID-referanse) ved betaling. Mangler du KID, skriv kundenummeret, fakturanummer eller hva regningen gjelder. 

Betaling fra utlandet (IBAN OG SWIFT)

Ved betaling fra utenlandsk bank, bruk en av følgende bankadressekoder for å identifisere mottakende valutabank i Norge:

  • IBAN-kode: NO4752100539187 
  • SWIFT/BIC-adresse: DNBANOKKXXX.

Når forfaller kommunale regninger?

Som hovedregel er forfall for å betale kommunale gebyrer og eiendomsskatt fordelt på fire kvartaler i løpet av avgiftsåret:

  • 20. februar
  • 20. mai
  • 20. august
  • 20. november

Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrente etter til en hver tid gjeldende satser.

 

Betalingsutsettelse

Alle fakturaer fra Bergen kommune skal som hovedregel betales i sin helhet innen oppgitt frist. Dersom du av ulike årsaker likevel ønsker å søke om betalingsutsettelse, kan du søke om utsettelse i inntil 3 måneder.

Søknadsskjema for betalingsutsettelse (person)

Søknadsskjema for betalingsutsettelse (organisasjon)

Har du betalt for mye?

Har du betalt for mye i eiendomsskatt eller kommunale avgifter? Da betaler vi tilbake det du har tilgode. Pengene får du på kontoen du betalte fra.

 

Se regningene dine på Min side