Gå tilbake til:
Du er her:

Du kan søke om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket dersom du har mer enn 10 daa produktiv skog. Tilskudd kan også gis til utdrift av skogsvirke til energiproduksjon, dersom du eier en landbrukseiendom uten produktiv skog eller har mindre enn 10 daa produktiv skog.

Dette kan du bruke tilskudd til

  • Skogkultur og kvalitetsutvikling
  • miljøtiltak
  • nybygging og ombygging av skogsveier
  • skogbruksplanlegging og miljøregistrering
  • skogsdrift med taubane, hest, o.a.
  • andre aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket
  • tømmerkaier og terminaler
  • skoggjødsling (se egen beskrivelse)
  • skogplanting (se egen beskrivelse)

Skjemaer

Du finner mer informasjon om ordningen og aktuelle skjema hos Landbruksdirektoratet:

Landbruksdirektoratet