Gå tilbake til:
Du er her:

Skal du etablere egen bedrift, finnes det en rekke tilbud i Bergen kommune som kan være aktuelle for å hjelpe deg på veien.  

Etablererkurs

Skal du etablere egen bedrift og trenger veiledning, kan etablererkurs være noe for deg.

Bergen kommune tilbyr etablererkurs både på norsk og engelsk via Etablerersenteret.

For mer informasjon om hvilke kurs som tilbys, se etablerersenterets kursoversikt. Etablerersenteret tilbyr også gratis rådgivning, se kontaktinformasjon. ​

Kontorfellesskap for gründere

Hvis du har startet en bedrift og ønsker å bli med i et større nettverk av gründerbedrifter kan du enkelt søke om kontorplass hos en rekke aktører i Bergen. For mer informasjon om tilbud og opptak, se VIS, impacthub, Bergen Works og StartupLab sine sider. ​

 

Næringsfaglig vurdering

Mottakere av dagpenger eller arbeidsavklaringspenger som ønsker å beholde ytelsen under etablering av egen virksomhet, må innhente en næringsfaglig vurdering av en instans som NAV har godkjent, før de kan behandle søknaden.

NAV har ansvaret for å innhente den næringsfaglige vurdering av forretningsideen før søknaden kan avgjøres. ​

Søknad hentes på www.nav.no under: Skjema og søknad -> Arbeid -> Starte egen bedrift. Ta kontakt med NAV for veiledning og ytterligere informasjon. Telefonnummer er 55 55 33 33.

Oversikt over tilbud for gründere

​For oversikt over tilbud og arrangement for gründere i Bergen, samt en rekke ressurser og tilskuddsordninger som er nyttige for deg som vil starte opp og drive en bedrift, se www.driftig.no

Etablererfond for Bergensregionen

Tilskuddet skal bidra til gjennomføring av tiltak i tidlig oppstartfase, og gi gründeren kompetanse om marked og økonomi. Det kan søkes om inntil 50 000 kroner i støtte. Målgruppen er etablerere og ny næringsvirksomhet som faller utenfor Innovasjon Norge sin ordning med «etablerertilskudd til gründerbedrifter med vekstambisjoner og en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet».

Mer informasjon og søknadsskjema