Gå tilbake til:
Du er her:

Foreldre med felles foreldreansvar har rett til samme informasjon om barnets skolegang og til å delta på foreldremøter. Biologisk forelder uten foreldreansvar har rett til informasjon om barnets skolegang, men bare når du spør skolen direkte. Samme regler gjelder for barn i barnehage.  

Rett til informasjon

Ved felles foreldreansvar har begge foreldre rett til den samme informasjonen om barnets skolegang fra skolen. Dere har også samme rett til å delta på foreldremøter.

 For foreldre som ikke har felles foreldreansvar gjelder andre regler. Biologiske foreldre uten foreldreansvar har rett til informasjon om barnets skolegang, men dette er kun når du spør skolen direkte. Du har i utgangspunktet ikke rett til å delta på foreldremøter, men kan delta hvis den som har forelderansvar godkjenner det. Skolen kan avtale egne møter med deg, men kan også velge å informere deg skriftlig.

 De samme reglene gjelder for barn i barnehager.

Søknadsprosess

Hvis dere har felles foreldreansvar, og du er den av foreldrene som barnet ikke bor hos, kan du henvende deg til skolen og be om å få informasjon. Skolen plikter da å holde deg løpende orientert om barnets skolegang. Er du biologisk forelder, men uten foreldreansvar, har du bare rett på informasjon om barnet når du henvender deg direkte til skolen.

 Har du barn i barnehage, som du ikke bor sammen med, kan du be om å få informasjon direkte. Barnehagen har plikt til å informere deg hvis dette ikke er til skade for barnet. Har dere felles foreldreansvar, trenger du ikke henvende deg på nytt hver gang du ønsker informasjon. Hvis barnehagen ikke blir spurt om informasjon, trenger den ikke gi det på eget initiativ.  

Klagemulighet

Du kan klage på avslag om å få informasjon. Klagen sender du til skolen eller barnehagen som har fattet vedtaket i saken. Kommunen kan veilede deg. I klagen forteller du hva du ønsker å endre i vedtaket, og du må begrunne dette. Dersom kommunen opprettholder sin avgjørelse, blir saken sendt til Fylkesmannen i Vestland. Der blir endelig vedtak fattet.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett