Gå tilbake til:
Du er her:
Utenlandske arbeidssøkere bilde
Bryggen

Utenlandske arbeidssøkere

Utenlandske arbeidstakere er omfattet av samme lover og regler som norske arbeidstakere. Vi stiller samme krav til alle søkere som ønsker seg jobb i Bergen kommune.

Når vi vurderer søknader til ledige stillinger i Bergen kommune, stiller vi følgende krav:

  • Du må ha gyldig arbeidstillatelse der det kreves
  • Du må legge frem autorisasjon i til de stillingene som krever dette
  • Du må beherske både skriftlig og muntlig norsk
  • Søknaden må skrives på norsk
  • Attester og vitnemål skal være oversatt til norsk
  • Utdanning som er tatt i utlandet må være godkjent av NOKUT

Alle faste stillinger i Bergen kommune lyses ut offentlig. Oversikten over ledige stillinger finner du her:

Om oppholds -og arbeidstillatelse

Borgere fra nordiske land har automatisk arbeids- og oppholdstillatelse.

Borgere fra EU og EØS-land trenger ikke søke om oppholdstillatelse, men må registrere seg hos politiet dersom de ønsker å oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder.

Borgere fra øvrige land i verden: Arbeidssøkere fra land utenfor EU/EØS må ha et skriftlig tilbud om arbeid for å få oppholdstillatelse i Norge. Vilkårene for å få innvilget oppholdstillatelse varierer i forhold til hvilken type stilling eller yrke det er snakk om.

Les mer på UDIs hjemmesider: http://www.udi.no/

Om godkjenning av kompetanse

Arbeidssøkere, både norske og utenlandske, som har utdanning fra utlandet, må legge en godkjenning fra NOKUT ved søknaden sin.

I noen yrker kreves det en autorisasjon foretatt av en offentlig myndighet for at du skal få jobbe i Norge (for eksempel lærer eller sykepleier). Statens autorisasjonskontor for helsepersonell er en enhet under Helsedirektoratet og gir slik profesjonsgodkjenning til helsepersonell.

Videre på internett