Bilde fra Bryggen fra gateperspektiv
Bryggen

Utenlandske arbeidssøkere

Utenlandske arbeidstakere er omfattet av samme lover og regler som norske arbeidstakere. Vi stiller samme krav til alle søkere som ønsker seg jobb i Bergen kommune.

Når vi vurderer søknader til ledige stillinger i Bergen kommune, stiller vi følgende krav:

  • Du må ha gyldig arbeidstillatelse der det kreves
  • Du må legge frem autorisasjon i til de stillingene som krever dette
  • Du må beherske både skriftlig og muntlig norsk
  • Søknaden må skrives på norsk
  • Attester og vitnemål skal være oversatt til norsk
  • Utdanning som er tatt i utlandet må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Alle faste stillinger i Bergen kommune lyses ut offentlig. Oversikten over ledige stillinger finner du her

Om oppholds -og arbeidstillatelse

Borgere fra nordiske land har automatisk arbeids- og oppholdstillatelse.

Borgere fra EU og EØS-land trenger ikke søke om oppholdstillatelse, men må registrere seg hos politiet dersom de ønsker å oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder.

Borgere fra øvrige land i verden: Arbeidssøkere fra land utenfor EU/EØS må ha et skriftlig tilbud om arbeid for å få oppholdstillatelse i Norge. Vilkårene for å få innvilget oppholdstillatelse varierer i forhold til hvilken type stilling eller yrke det er snakk om.

Les mer på UDIs hjemmesider: http://www.udi.no/

Om godkjenning av kompetanse

Arbeidssøkere, både norske og utenlandske, som har utdanning fra utlandet, må legge en godkjenning fra Direktoratet fgor høyere utdanning og kompetanse ved søknaden sin.

I noen yrker kreves det en autorisasjon foretatt av en offentlig myndighet for at du skal få jobbe i Norge (for eksempel lærer eller sykepleier). Statens autorisasjonskontor for helsepersonell er en enhet under Helsedirektoratet og gir slik profesjonsgodkjenning til helsepersonell.

Videre på internett