Spesialrådgiver - Byarkitekten
Bygningsarkitektur, detaljreguleringsplaner og byggesaker, Råd for byforming og arkitektur (sekretær)

Mobiltelefon:
93473057
E-post:
Age.Vallestadbergen.kommune.no