Gå tilbake til:
Du er her:

Spesialrådgiver - Byarkitekten
Bygningsarkitektur, detaljreguleringsplaner og byggesaker, Råd for byforming og arkitektur (sekretær)

Telefon:
55566520
Mobiltelefon:
93473057
E-post:
Age.Vallestadbergen.kommune.no