Gå tilbake til:
Du er her:

Årsmeldingen for 2015

Byrådet har lagt frem årsmelding og regnskap for 2015. I årsmeldingen kan du i tall, ord og bilder bli kjent med virksomheten til Bergen kommune.

Bedre økonomistyring i kommunen

Bergen kommune hadde i 2015 et netto driftsresultat på 574 millioner kroner. Eiendomsskatt og bedre økonomistyring i byrådsavdelingene er hovedårsaken.

Årsrapporter for resultatenhetene 2015

Hver enkelt resultatenhet har utarbeidet en kort årsrapport for sin avdeling for 2015. Publisering av disse er i gang, og vil skje fortløpende fremover, etterhvert som årsrapportene blir klargjort.