Gå tilbake til:
Du er her:

Slik var kommunen i 2017

Bergen kommunes digitale årsmelding er no klar. Her kan du klikke deg gjennom tekst, bilete og tal for å lese historia om korleis kommunen var i 2017.

Årsrapporter for resultatenhetene 2017

Hver enkelt resultatenhet har utarbeidet en kort årsrapport for 2017. Publisering av disse er i gang, og vil skje fortløpende fremover, etterhvert som årsrapportene blir klargjort.

Kommuneresultat på 1,1 milliarder kroner

Bergen kommune hadde i 2017 et positivt netto driftsresultat på 1,1 milliarder kroner. For første gang er premieavviket for pensjon dekket inn.