Gå tilbake til:
Du er her:

Kommuneresultat på 932 millioner kroner i 2018

Finansbyrad Håkon Pettersen

Bergen kommune hadde i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner. Budsjettavviket i driften er på kun 0,05 prosent av byrådsavdelingenes totale budsjettramme.

Les mer (19.02.2019)

 

Årsrapporter for resultatenhetene 2018

Hver enkelt resultatenhet har utarbeidet en kort årsrapport for 2018. Publisering av disse starter i slutten av mars, og vil skje fortløpende, etterhvert som årsrapportene blir klargjort.

Klikk på lenken for den type virksomhet du ønsker å se. Årsmeldingene lastes ned i PDF-format, som kan leses i Acrobat Reader.

Les mer (06.03.2019)

 
.