Gå tilbake til:
Du er her:

Les kommunens årsmelding 2018

Klikk her for å lese den digitale årsmeldingen til Bergen kommune for 2018 og regnskapet for samme år.

Slik var kommunen i 2018

Bergen kommune si digitale årsmelding for 2018 er no klar. Her kan du klikke deg gjennom tekst, bilete og tal for å lese historia om korleis kommunen var i 2018.

Kommuneresultat på 932 millioner kroner i 2018

Bergen kommune hadde i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner. Budsjettavviket i driften er på kun 0,05 prosent av byrådsavdelingenes totale budsjettramme.

Årsrapporter for resultatenhetene 2018

Hver enkelt resultatenhet har utarbeidet en kort årsrapport for 2018. De blir publisert her fortløpende etter hvert som årsrapportene blir klargjort.