Collage med bilder fra årsmeldingen
Collage med bilder fra årsmeldingen.

Bergen kommunes årsmelding 2020

Bergen kommunes årsmelding for 2020 er klar i smittesikkert og digitalt format. Pandemien har fått sitt eget kapittel og preger meldingen gjennomgående. Det skjedde andre ting også.

Regnskapet viser at Bergen kommune i 2020 fikk et positivt netto driftsresultat på 561,9 millioner kroner. Det positive resultatet gjør det mulig å overføre 491 millioner kroner til å egenfinansiere investeringer fremfor å ta opp lån.

Året 2020 var ikke som andre år, verken for verden, bergenserne eller kommunen. Pandemien har preget tjenestene til kommunen, aktivitetene våre, hverdagen til de ansatte og økonomien. Knapt noen del av kommunen har vært uberørt av Covid-19. I årsmeldingen har koronapandemien fått sitt eget kapittel, men den er også en gjenganger i omtalen av de aller fleste tjenesteområdene.

Men årsmeldingen forteller deg også om hvordan kommunens økonomi var, hvordan gikk det på de ulike tjenesteområdene,  om kommunen nådde målene sine og den gir deg masse nøkkeltall.

Årsmeldingen har også egne kapitler som tar for seg overordnede emner som likestilling, inkludering og mangfold og klima og miljø.